Druga edycja Akademii Fox Kids zakończona

Telewizja Fox Kids – najpopularniejsza stacja telewizyjna z ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży – ogłosiła zakończenie drugiej edycji autorskiego programu edukacyjnego – Akademii Fox Kids. Ideą Akademii jest rozwijanie dziecięcej wrażliwości oraz pogłębianie ich umiejętności i wiedzy o sztuce poprzez wykłady, zajęcia praktyczne i spotkania z twórcami.

W dniach 14-21 sierpnia br. we Władysławowie – Chłapowie odbywały się artystyczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 9-14 lat. Pobyt 50 osób w Akademii Fox Kids był główną wygraną w konkursach na temat Fox Kids.

Podczas siedmiu ekscytujących dni laureaci uczestniczyli w plenerowych warsztatach twórczych, przygotowanych przez doświadczonych pedagogów-artystów z Fundacji Atelier. Artyści przybliżyli uczestnikom magiczny świat sztuk plastycznych. Na warsztaty składały się wykłady, spotkania, ćwiczenia w plenerze, wycieczki i zajęcia sportowe.
Wykłady dotyczyły szeregu tematów z historii sztuki i miały za zadanie przybliżyć dzieciom różne techniki malarskie. Podczas plenerów używane były zarówno tradycyjne techniki i materiały, takie jak farby, węgiel, pastele, jak również te istniejące w naturalnym otoczeniu, np. kamień, woda, piasek. Oprócz zabawy w artystów plastyków uczestnicy wzięli udział w wycieczce do pracowni wyrobów z bursztynu, zwiedzili Fokarium i Hel.

Akademia zakończyła się wernisażem i aukcją prac przygotowanych przez uczestników warsztatów sfilmowaną przez telewizję Multimedia. Zebrane pieniądze zostały przekazane na ręce Burmistrza Władysławowa, który objął projekt honorowym patronatem.

Reportaż z drugiej edycji Akademii Fox Kids zostanie wyemitowany na antenie stacji w najbliższych miesiącach.

http://www.foxkids.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry