E-wyciągi w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy umożliwił swoim Klientom otrzymywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej.

Klienci Banku Pocztowego od 22 kwietnia br. mogą otrzymywać bezpłatną i bardzo wygodną wersję wyciągu bankowego – wysyłaną co miesiąc na adres e-mail. Wiadomość z wyciągiem w formacie PDF, zawierającym  wykaz operacji bankowych z ostatniego miesiąca kalendarzowego, jest wysyłana z adresu [email protected]. Jest ona przekazywana do 10-go dnia roboczego każdego miesiąca – z odpowiednim certyfikatem zabezpieczającym.

Klient może bez jakichkolwiek opłat  zmienić  wersję swojego obecnego wyciągu bankowego: z papierowej na elektroniczną. Można tego dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej – po zalogowaniu do serwisu Pocztowy24 – lub kontaktując się z Infolinią. W celu otrzymania nowej wersji wyciągu za obecny miesiąc kalendarzowy, należy dokonać odpowiedniej zmiany do końca tego miesiąca.

Zgodnie z wymogami Kodeksu Cywilnego, każdy bank ma obowiązek systematycznego przekazywania comiesięcznych wyciągów. Klient może jednak zrezygnować z ich otrzymywania.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top