Elektroniczna gospodarka w Polsce – Raport 2003

Elektroniczna gospodarka w Polsce - Raport 2003 1Raport, którego autorami są specjaliści z Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) oraz Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych (ITTiI), zawiera wyniki badań i statystyki określające stan i dynamikę rozwoju elektronicznej gospodarki w wielu sektorach oraz obszarach istotnych dla biznesu – w społeczeństwie informacyjnym i w administracji.

Treść raportu wychodzi naprzeciw potrzebom informacyjnym menedżerów, analityków i gremiów kreujących rozwój gospodarki w Polsce.

Raport prezentuje m.in.:

– poziom i dynamikę zmian przychodów przedsiębiorstw wykorzystujących narzędzia e-gospodarki w przekroju branżowym i sektorowym

– obszary działalności operacyjnej przedsiębiorstw, w których najczęściej wykorzystywane są systemy ICT (Information and Communication Technology) w łańcuchach dostaw

– obszary gospodarki o największej efektywności inwestycji oraz wymagające nakładów kapitałowych

– poziom i dynamikę rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz narzędzia i systemy komunikacji

– rozwój systemów ICT wykorzystywanych przez administrację do poprawy sprawności działania urzędów oraz poziomu obsługi przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego.

Więcej informacji:

http://www.logistyka.media.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry