ELGI – e-learning dla e-administracji (inf. pras.)

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem międzynarodowego projektu ELGI – eLearning for eGovernment, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat e-administracji w Europie.

logo_enInteroperacyjność to zdolność systemów informatycznych do przetwarzania, magazynowania i wymiany dokumentów elektronicznych przy użyciu jednolitych standardów technologicznych i procesów. W erze rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego, interoperacyjność systemów informacyjnych różnych organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych, staje się głównym czynnikiem dla wydajności gospodarki.

Systemy e-government muszą być tworzone w oparciu o przepływ informacji pomiędzy ich użytkownikami (np. administracja publiczna), instytucjami legislacyjnymi oraz tworzącymi systemy IT. W ramach projektu opracowany zostanie kurs e-learningowy, bazujący na wynikach analiz przeprowadzonych w krajach partnerskich, który będzie testowany również w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:
Marta Kędzia (koordynator administracyjny) mkedzia@spoleczna.pl lub
Piotr Goetzen (koordynator merytoryczny) goetzen@spoleczna.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://elgiproject.eu/

UE-uczenieProjekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 płatna informacja prasowa

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry