EMC Corporation przejmuje Voyence

Firma EMC Corporation, dostawca rozwiązań w zakresie infrastruktury informacyjnej, poinformowała o przejęciu prywatnej firmy Voyence, dostawcy rozwiązań do zarządzania zmianami i konfiguracją, które automatyzują procesy zarządzania najważniejszymi zmianami, zgodnością z przepisami i aktywacją.
Chris Gahagan, wiceprezes firmy EMC ds. oprogramowania do zarządzania zasobami, powiedział: „Sukcesy naszej technologii zarządzania opartej na modelu Smarts oraz zaawansowana technologia oprogramowania EMC ControlCenter pozwolą nam w pełni wykorzystać znakomite możliwości produktów Voyence. Nasza pozycja lidera w dziedzinie zarządzania zdarzeniami i problemami w wielu domenach zostanie wzmocniona przez rozwiązania Voyence do zarządzania zmianami i konfiguracją sieci, dzięki czemu powstanie znakomity, sprawny system działający na zasadzie zamkniętej pętli. Pozwoli to klientom uprościć równoczesne zarządzanie problemami i zmianami”.

Podstawowy produkt firmy Voyence, oprogramowanie VoyenceControl, pomaga firmom obniżać koszty operacyjne, zwiększać dostępność, poprawiać bezpieczeństwo i zachowywać zgodność z przepisami. Jest to rozwiązanie do zarządzania zmianą i konfiguracją oparte na architekturze wielowarstwowej, które może efektywnie zarządzać dziesiątkami tysięcy urządzeń działających w ramach całej heterogenicznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Niezależnie od wartości tego oprogramowania jako produktu autonomicznego, osiągnięta już integracja z EMC Smarts umożliwia klientom włączenie zdarzeń związanych ze zmianami konfiguracji sieci, wykrytych przez VoyenceControl, do Smarts i rozwiązywanie problemów spowodowanych błędną konfiguracją.  Ponadto użytkownicy mogą bezpośrednio korzystać z obszernej bazy danych konfiguracji VoyenceControl i uruchamiać procedury naprawcze z interfejsu Smarts.

Oprogramowanie to wykorzystuje ITIL jako najlepszą metodę zapewnienia widoczności i kontroli, co gwarantuje niezawodność usług biznesowych opartych na informatyce. VoyenceControl zaspokaja te potrzeby, oferując zgodny z platformą ITIL system zarządzania zmianami, konfiguracją i wersjami. Ponadto, jako że sieć jest bramą do zasobów informacji cyfrowych przedsiębiorstwa, oprogramowanie to analizuje zgodność urządzeń sieciowych z przepisami bezpieczeństwa i zapewnia konfigurację każdego urządzenia zgodną z najnowszymi zaleceniami i programami korygującymi. VoyenceControl znacznie skraca czas uaktualniania profili zabezpieczeń poszczególnych urządzeń. Kiedyś działy informatyczne poświęcały kilka minut na jedno urządzenie, obecnie – na całą sieć.

„Połączenie EMC i Voyence przyniesie ogromne korzyści naszym klientom, pracownikom i partnerom” — powiedziała Susan Nash, prezes i dyrektor generalny firmy Voyence. „Mamy jednakowe zdanie na temat rosnącego znaczenia zachowywania zgodności z przepisami, bezpieczeństwa i zarządzania zmianami w sieciach przedsiębiorstw i usługodawców. Czynniki te wciąż stają się coraz bardziej dynamiczne i coraz ważniejsze w działalności biznesowej. Przeszło 70% problemów mających wpływ na usługi jest spowodowanych błędami w konfiguracji urządzeń. Automatyzacja ręcznych procesów wprowadzania zmian zapewnia klientom znaczną poprawę dostępności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Obecnie, po połączeniu z EMC, Voyence ma środki umożliwiające pełne wykorzystanie naszej technologii oraz szybsze wprowadzanie szerszej gamy produktów dla znacznie większej liczby klientów”.

W EMC firma Voyence zostanie w pełni zintegrowana z działem oprogramowania do zarządzania zasobami, co pozwoli oferować rozwiązania do zarządzania zmianami i konfiguracją umożliwiające klientom automatyzację operacji w centrum przetwarzania danych. Dzięki zestawowi produktów umożliwiających automatyzację w pętli zamkniętej oprogramowanie EMC pozwala na kompleksową realizację zadań wykrywania, zapewniania zgodności z przepisami, analizy, automatyzacji i wizualizacji w całej infrastrukturze informatycznej. Proces automatyzacji umożliwia firmom zorientowanie się, jakimi zasobami informatycznymi dysponują, kontrolowanie zgodności z przepisami, znajdowanie przyczyn problemów oraz ich natychmiastowe rozwiązywanie. Korzystając
z tego inteligentnego, modelowego rozwiązania, klienci mogą stosować usługowe podejście do zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz orientować się, jak ta infrastruktura obsługuje kluczowe usługi biznesowe.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry