FIDIASZ stawia na ideę patriotyzmu gospodarczego

Krzysztof Domarecki – założyciel Grupy Selena – uruchamia nowy FIZ. FIDIASZ to fundusz inwestycyjny z budżetem 200 mln zł, którego celem jest „transformacja polskich startupów w dojrzałe, międzynarodowe firmy”.

FIDIASZ ma być wyjątkowy na tle istniejących funduszy inwestycyjnych – stanowić chce przykład „praktycznego wdrożenia w życie idei patriotyzmu gospodarczego”. Nowy FIZ Krzysztofa Domareckiego zakłada zainwestowanie w kilka starannie dobranych projektów kwotą od 4 do 50 mln zł dla każdego z nich. Wraz z transferem funduszy perspektywiczne startupy otrzymają pomoc – wiedzę i doświadczenie, zarówno zdobyte przez założyciela Seleny w trakcie 25-letniej historii budowania globalnego sukcesu Grupy, jak i zespołu managerów, wyspecjalizowanych w kluczowych aspektach rozwoju biznesu. Szacowany czas wsparcia inwestycyjnego to 6-10 lat.

FIDIASZ ma inwestować w różne branże. Pierwszym startupem, w który FIZ Krzysztofa Domareckiego zainwestował jest FinAi – firma z branży FinTech, pracująca nad wdrożeniem innowacyjnej platformy kredytowej, która skrócić ma skomplikowaną dotąd drogę klienta do uzyskania kredytu bankowego.

Tradycyjne fundusze inwestycyjne koncentrują się na 3 elementach: wyszukaniu inwestycji, jej dofinansowaniu, a następnie sprzedaniu. Kluczowym parametrem dla zarządzających takim funduszem jest stopa zwrotu z inwestycji. Tworząc FIDIASZ przyświecała mi inna idea – chcę przede wszystkim wykorzystać doświadczenie zdobyte w trakcie rozwijania Seleny w celu pomocy początkującym przedsiębiorstwom w podboju światowych rynków – powiedział Krzysztof Domarecki, przewodniczący rady nadzorczej Selena FM S.A., jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Dzięki prywatnemu charakterowi FIDIASZ dysponuje dużą elastycznością w zakresie wysokości kwot, jakie możne przeznaczyć na jedną inwestycję. Dawać ma to unikalną szansę kompleksowego wsparcia najbardziej obiecujących młodych firm. Więcej informacji na fidiasz.com.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry