Firma dcs.pl przejmuje Centrum Alarmowe SMS

Firma informatyczna dcs.pl przejęła od Fundacji HighTech Rescue markę Centrum Alarmowe SMS i będzie świadczyła pod nią usługi jednostkom samorządu terytorialnego. Centrum Alarmowe SMS służy gminom, powiatom, starostwom, województwom do informowania mieszkańców o sytuacjach alarmowych czy wydarzeniach dziejących się na ich terenie.

Dotychczas firma dcs.pl była operatorem technicznym tej usługi dla Fundacji – teraz przejmuje w całości jej prowadzenie i planuje pozyskiwanie kolejnych partnerów. Usługa Centrum Alarmowego SMS została stworzona właśnie przez dcs.pl w 2010 roku i od tamtej pory firma ta była operatorem technicznym usługi, a Fundacja HighTech Rescue odpowiadała za stronę sprzedażową i obsługę posprzedażową.

CASMS 1Ze względu na realizację strategii biznesowej oraz skupieniu się na głównych obszarach działalności Fundacji HighTech Rescue przekazaliśmy projekt Centrum Alarmowe SMS w ręce dcs.pl, co jest w sumie bardzo naturalnym krokiem, gdyż firma dcs.pl jest twórcą tego systemu oraz zajmuje się od lat jego bieżącą obsługą i utrzymaniem. Przez cały okres funkcjonowania Centrum nie wystąpiły żadne problemy techniczne i jesteśmy przekonani, że dcs.pl zapewni Centrum dalszy rozwój – powiedziała Anna Herman, Prezes Fundacji HighTech Rescue.

Obecnie z Centrum Alarmowego SMS korzystają m.in. powiaty: piaseczyński, wołomiński, płocki; gminy: Góra Kalwaria, Nowe Miasto, Dąbrówka, Poświętne, Stara Biała, Klembów czy Urzędy Gmin: Somianka, Branszczyk, Strachówka, Mochowo.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry