Fundusz MCI inwestuje w Internet Group SA?

W dniu 7 kwietnia 2010 r. Grupa Kapitałowa Internet Group SA, MCI.PrivateVentures FIZ oraz BRE Bank SA podpisały list intencyjny i przystępują do negocjacji, których celem jest kompleksowa restrukturyzacja spółki.

Strony ustaliły, że przystępują do procesu badań i negocjacji, a ich intencją jest doprowadzenie do opracowania i wdrożenia takiego planu restrukturyzacji, którego efektem będzie zapewnienie możliwości uzyskiwania przez spółkę przychodów pozwalających na regulowanie jej zobowiązań i rozwój.

List intencyjny dotyczy strategii uzdrowienia finansów Spółki oraz przywrócenie jej na ścieżkę rentowności, między innymi poprzez zaangażowanie w działania Grupy inwestora pochodzącego z rynku PE/VC, Funduszu MCI.PrivateVentures FIZ.

Program restrukturyzacji spółki ma w intencji stron m.in. uprościć struktury organizacyjne Internet Group oraz spółek zależnych, zredukować koszty i pozwolić na wzrost rentowności oraz zapewnić stabilność finansową i operacyjną.

Program restrukturyzacji, który strony mają zamiar opracować, będzie obejmował: wydzielenie i usamodzielnienie aktywów w ramach transakcji typu spin – off, częściową spłatę zadłużenia na rzecz Banku przy utrzymaniu wiodącego zaangażowania Banku w wydzielonych spółkach, wyjście BRE Banku z zaangażowania finansowego w perspektywie 2-3 lat.

Strony uzgodniły, iż do 7 maja 2010 roku przegotują i podpiszą zarys kluczowych warunków transakcji niezbędnych do zawarcia umowy z inwestorem (MCI Private Ventures FIZ), a do 14 czerwca 2010 roku zawarte zostaną umowy restrukturyzacji zadłużenia spółki wobec BRE Banku.

– Podpisanie listu intencyjnego z Grupą MCI i BRE Bankiem jest ważnym momentem. Jak powszechnie wiadomo, od kilku miesięcy Spółka próbuje przezwyciężyć trudności. Teraz do tego działania włączają się: BRE Bank – główny wierzyciel Spółki oraz Fundusz MCI – inwestor o interesujących dokonaniach na rynku kapitałowym oraz o nie do przecenienia doświadczeniach w zarządzaniu spółkami nowych technologii i mediowych – powiedział Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group. –  Zarówno MCI Management, jak i BRE Bank będą mocno zaangażowani w proces przemodelowania naszej grupy kapitałowej w sposób, który zapewni jej powrót na tory dynamicznego wzrostu. Głęboko wierzę w dobre prognozy dla Internet Group pomimo problemów, z jakimi spółka boryka się od kilku miesięcy –  dodaje Prezes Wojciechowski.

Od momentu podpisania listu intencyjnego do dnia 14 czerwca 2010 roku strony będą prowadziły negocjacje na zasadzie wyłączności.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry