Gemius o finansach polskich internautów

Co drugi pełnoletni internauta posiada co najmniej jeden produkt kredytowy – pokazuje raport „Plany finansowe internautów 2007” firmy badawczej Gemius SA. Wyniki badania określają zainteresowanie usługami finansowymi, a także potencjał nabywczy i preferencje klientów.
Według raportu, w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł odsetek internautów posiadających przynajmniej jeden produkt kredytowy – z 45 proc. do 51 proc. Najbardziej popularnym rodzajem zadłużenia jest karta kredytowa – jej posiadanie deklaruje 33 proc. badanych. Kredyt w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zaciągnęło 14 proc. respondentów, a niewiele mniej, 13 proc. internautów, jest obciążonych kredytem gotówkowym. Co dziesiąty badany – jak czytamy w raporcie – posiada kredyt hipoteczny.

Gemius o finansach polskich internautów 1

Szczegółowe informacje zawarte w opracowaniu stanowią kompendium wiedzy o postawach pełnoletnich internautów wobec określonych produktów finansowych, a także ich planach kredytowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych na najbliższe sześć miesięcy. Wyniki badania pozwalają określić, jaka część polskich internautów w tym czasie zdecyduje się na przynajmniej jeden produkt finansowy, tj.: kartę kredytową, kredyt hipoteczny, lokatę, akcje, obligacje, fundusz inwestycyjny lub dodatkowe ubezpieczenie.

Aż 16 proc. pełnoletnich internautów – jak wynika z raportu – zamierza w ciągu najbliższego pół roku zaciągnąć kredyt lub wykupić kartę kredytową. Natomiast wśród sposobów inwestowania pieniędzy największą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne – ich zakup w zbliżającym się półroczu planuje 15 proc. respondentów.

Gemius o finansach polskich internautów 2

Opracowanie uzupełniają kompleksowe analizy demograficzne, wskazujące na zdolność nabywczą określonych grup społecznych, a także zestawienia porównawcze, charakteryzujące dynamikę rynku finansowego w odniesieniu do 2006 r.

Jak pokazują wyniki badania, w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł odsetek pełnoletnich internautów korzystających z obsługi internetowej konta. Obecnie z tej możliwości korzysta 63 proc. użytkowników posiadających konto bankowe – w tym częściej mężczyźni, osoby z większych miast i w wieku 25-34 lata.

„Raport został przygotowany z myślą o zarządzających oraz o osobach odpowiedzialnych za rozwój i promocję produktów finansowych. Wyniki badania są pomocą przy tworzeniu ofert dostosowanych do jak największego grona klientów i realizacji akcji promocyjnych różnorodnych produktów finansowych” – podsumowuje Robert Hałacz, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Gemius SA.

Gemius o finansach polskich internautów 3

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry