GeoDigital polskim partnerem GDC

Brytyjska firma GDC, czołowy dostawca rozwiązań GIS, informuje o podpisaniu umowy partnerskiej z firmą GeoDigital dotyczącej współpracy na rynku polskim. GDC jest wykonawcą wielu rozwiązań dla e‑samorządu na obszarze Wielkiej Brytanii.

Firma współpracuje z licznymi jednostkami administracji lokalnej, jak również z agencjami rządowymi, firmami zarządzającymi infrastrukturą oraz firmami ubezpieczeniowymi. Podstawowym celem jaki stawiają sobie obie firmy jest integracja danych gromadzonych w różnych wydziałach urzędu i udostępnianie ich poprzez przeglądarki internetowe w formie czytelnych map, wykresów i zestawień tabelarycznych. Proponowane rozwiązania mają wspomagać proces podejmowania decyzji oraz zarządzanie zasobami danych przestrzennych. Najpopularniejsze rozwiązania, które sprawdziły się w Wielkiej Brytanii to PlanWeb (system intranetowy, umożliwiający wymianę danych przestrzennych wewnątrz urzędu) oraz PlanAccess (udostępniający mapy mieszkańcom).

Tomasz Nałęcz, dyrektor GeoDigital powiedział: „GeoDigital od wielu lat współpracuje z firmami planistycznymi oraz administracją samorządową. Nasze doświadczenie i wiedza w tym zakresie pozwala nam podjąć współpracę z GDC. Celem jest integracja danych gromadzonych w różnych departamentach urzędów i w efekcie tworzenie systemów usprawniających dostęp do informacji zarówno dla urzędników jak i mieszkańców.”

Sebastian Stachowicz, Manager Europy Środkowej i Wschodniej GDC powiedział: „Jesteśmy zadowoleni wybierając firmę GeoDigital jako partnera dla GDC. Połączenie naszych doświadczeń będzie owocowało korzyściami dla klientów GeoDigital.”

http://www.geodigital.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top