Google uruchamia Book Search w języku polskim

Firma Google udostępniła polską wersję językową usługi Book Search, umożliwiając tym samym użytkownikom z Polski wyszukiwanie i odkrywanie nieznanych im dotąd książek. W przypadku niektórych tytułów możliwe będzie nawet ich „przekartkowanie” przez Internet lub pobranie pełnego tekstu w formacie pdf. Dzisiejsza premiera polskiej wersji oznacza, że usługa Google Book Search jest dostępna już w ponad 120 krajach, a w indeksie znajdują się książki w ponad 100 językach.

„ Chcemy, by z usługi Book Search zawsze i wszędzie mogli korzystać ludzie posługujący się różnymi językami. Czynimy dzisiaj pierwszy krok, aby zaoferować naszym użytkownikom większy katalog książek w języku polskim” – powiedział Santiago de la Mora, dyrektor ds. umów partnerskich w Europie.

Książki w indeksie Book Search pochodzą z dwóch źródeł: programu partnerskiego i projektu bibliotecznego. Do programu partnerskiego należy około 10 tys. wydawców z całego świata, przekazujących firmie Google swoje książki do przetworzenia na postać cyfrową i umieszczenia online w formie podglądu dającego ograniczony dostęp do treści. Użytkownicy mogą przeszukiwać strony odpowiadające ich zapytaniu, a także przejść do witryny internetowej wydawcy lub sklepu internetowego oferującego daną pozycję.

Google uruchamia Book Search w języku polskim 1

Z kolei za pośrednictwem projektu bibliotecznego, firma Google nawiązała współpracę z 27 bibliotekami z całego świata, w tym 6 z Europy. W ramach tej kooperacji Google pomaga przetwarzać na postać cyfrową ich księgozbiory. Jeśli książka biblioteczna jest własnością publiczną (prawa autorskie wygasły), wówczas jest pokazywana w całości. Jeżeli wciąż chronią ją prawa autorskie, użytkownicy uzyskują tylko ogólne informacje na temat danej pozycji. Oznacza
to, że mają możliwość przeczytania najwyżej dwóch lub trzech wycinków z treści oraz zapoznania się z informacją o tym, w której bibliotece można znaleźć daną książkę lub gdzie można ją kupić.

„Wydawcy z Polski już teraz uczestniczą w programie partnerskim. Google Book Search oferuje globalną platformę dla autorów i wydawców, bez względu na to, czy są to największe, międzynarodowe koncerny czy małe domy wydawnicze publikujące niszowe prace” – powiedział Santiago de la Mora. „Chcemy pomóc wydawcom i autorom w promowaniu ich dzieł, zachęcić użytkowników
do odkrywania większej liczby tytułów, a także zwiększyć potencjał handlowy zwykłych książek.”

www.books.google.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top