GTS Polska ma zezwolenie telekomunikacyjne

Prezes URTiP, decyzją z dnia 29 kwietnia, wydał zezwolenie telekomunikacyjne na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla GTS Polska i nadał firmie numer dostępu do sieci (prefix) – 1078. Wydane na okres 25 lat zezwolenie uprawnia do świadczenia usług telekomunikacyjnych m.in. strefowych, międzystrefowych jak również międzynarodowych.

Od października ubiegłego roku GTS Polska świadczy usługi telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych na terenie Warszawy. Wydanie przez Prezesa URTiP zezwolenia na świadczenie usług telekomunikacyjnych rozszerza dotychczasowe uprawnienia GTS Polska i otwiera przed firmą nowe możliwości. Według Prezesa GTS Polska, Andrzeja Gradzi „jest to bardzo ważny etap w rozwoju naszej firmy. Nowe zezwolenie umożliwi nam zaoferowanie zintegrowanych usług telekomunikacyjnych, obejmujących dostęp do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i transmisji danych, na terenie całego kraju.”

GTS Polska prowadzi prace nad rozszerzeniem działalności w zakresie usług telefonii stacjonarnej na wszystkie miasta, w których posiada oddziały. „W najbliższym czasie nasza oferta telefonii stacjonarnej oraz usług zintegrowanych będzie już dostępna w kilkunastu miastach poza Warszawą, mi.in. na Śląsku, w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Łodzi i Szczecinie” – informuje Maciej Janas, członek Zarządu odpowiedzialny za strategię GTS Polska.

http://www.gts.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top