IBM współtworzy podręcznik sprawdzonych praktyk

W dniach 27-28 listopada br. z wizytą w Warszawie gościć będzie światowej sławy ekspert w zakresie outsourcingu – prof. Kevin C. Desouza z University of Washington, współautor książki Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, której pierwsza edycja wchodzi właśnie na rynek polski. Firma IBM aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu budując świadomość nowej roli outsourcingu, jako narzędzia strategicznej zmiany i nowoczesnych praktyk biznesowych.

Outsourcing stał się już powszechną praktyką biznesową, wykorzystywaną
w biznesie i administracji. Organizacje zlecają na zewnątrz nie tylko funkcje usługowe, takie jak marketing, zarządzanie kadrami, finanse czy księgowość, ale także prace nad nowym oprogramowaniem, a nawet rozwojem innowacyjnych produktów.

O pozytywnej przyszłości outsourcingu decydować będą nie tylko względy ekonomiczne, ale również praca wymagająca zaawansowanej wiedzy, np. rozwój oprogramowania, działania badawczo-rozwojowe, będą wpływać na to że outsourcing strategiczny zyska na znaczeniu. – mówi Jarosław Waśkiewicz, dyrektor ds. strategicznego outsourcingu w IBM Polska. Umiejętność właściwego wykorzystania tego narzędzia jest coraz cześciej decydującym czynnikiem sukcesu dobrego menedżera. To z myślą o tym właśnie sukcesie razem z innymi firmami wspieramy, takie inicjatywy jak najnowsza książka: „Outsourcing: Podręcznik sprawdzonych praktyk” – podkreśla Jarosław Waśkiewicz.

Usługi outsourcingowe są w Polsce wciąż traktowane przede wszystkim jako sposób redukcji kosztów.  Tymczasem przykłady takich działań, jak realizowany przez IBM outsourcing systemów i  aplikacji w firmie FIAT dowodzą, że outsourcing może stać się narzędziem strategicznej zmiany. By tak się stało przedsiębiorstwa muszą usystematyzować swoje podejście do outsourcingu i wypracować jasno zdefiniowany proces, analizy ofert, selekcji dostawców i prowadzenia projektów tego typu.

O tym jak przygotować firmę do przeprowadzenia takiego procesu oraz najważniejszych błędach popełnianych zarówno w trakcie wyboru dostawcy jak i realizacji samego projektu, czy potem, gdy dobiega on końca, a także o trudnym procesie zarządzania relacjami z dostawcami na spotkaniu autorskim w Warszawie będzie opowiadał  prof. Kevin C. Desouza z University of Washington, współautor książki Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk i prezes Engaged Enterprise, firmy specjalizującej się w doradztwie strategicznym.

Podręcznik outsourcingu to wartościowe źródło wiedzy, dla wszystkich tych, którzy w obliczu globalnej perspektywy, poszukują metod lepszego zarządzania, na rynku, który cechuje coraz większa złożoność. W odpowiedzi na nowe  wyzwania, lektura skierowana do szerokiego grona Czytelników, zarówno tych nowych, jak i korzystających z outsourcingowej formy powierzenia odpowiedzialności. – powiedział Robert Jursza, koordynator projektu wydania książki z ramienia IBM Polska.

Kevin C. Desouza jest prezesem Engaged Enterprise, firmy zajmującej się doradztwem strategicznym, z doświadczeniem w zarzą dzaniu wiedzą, zarządzaniu kryzysem, strategicznym rozmieszczaniu systemów informacyjnych oraz projektach wywiadowczych na zlecenie sektora rządowego i komercyjnego. Desouza pełni także funkcję dyrektora Institute of Engaged Business Research – „mózgu” firmy Engaged Enterprise. Jest autorem książki Managing Knowledge with Artificial Intelligence (Quorum Books 2002), współautorem książek Managing Information in Complex Organizations (M E Sharpe 2005) oraz Engaged Knowledge Management (Palgrave Macmillan 2005) i redaktorem książki New Frontiers of Knowledge Management (Palgrave Macmillan 2005). Desouza opublikował ponad 100 artykułów w prestiżowych wydawnictwach akademickich oraz tych czytanych przez praktyków biznesu. Jest regularnie zapraszany do wygłaszania wystąpień z najbardziej aktualnych tematów biznesowych i technologicznych na forach krajowych, międzynarodowych, branżowych i akademickich.

Książka Outsourcing: Podręcznik sprawdzonych praktyk w przystępny sposób omawia całe spektrum zagadnień dotyczących współpracy z partnerem zewnętrznym, podkreślając najbardziej istotne kwestie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyboru dostawcy oraz zarządzania późniejszymi relacjami z nim.

Instytut Outsourcingu powstał w 2007 roku jako niezależny projekt działający przy redakcji Harvard Business Review Polska. Firma IBM zalicza się do grona tworzących go ekspertów z firm świadczących zaawansowane usługi outsourcingowe oraz doradztwo w tym zakresie.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top