Infovide w NBP

Firma Infovide S.A. wykonała Szybką Warstwę Transportową (SWAT), platformę komunikacyjną dla krytycznych systemów Narodowego Banku Polskiego. SWAT udostępnia bankom komercyjnym usługi biznesowe systemów Sorbnet i Skarbnet. Wspiera także wymianę informacji pomiędzy systemami wykorzystywanymi w NBP.

Najważniejszą cechą SWAT jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do systemów krytycznych NBP (wspomagających realizację podstawowych funkcji banku).

„Zasadniczym problemem związanym z funkcjonowaniem systemów Sorbnet i Skarbnet był brak efektywnej i niezawodnej warstwy transportowej udostępniającej usługi na zewnątrz. Wykorzystywane w procesie komunikacji z bankami komercyjnymi narzędzia, okazały się w pewnym momencie niewystarczające. Istniało realne zagrożenie zablokowania systemów z powodu ograniczenia ich wydajności. Platforma zaproponowana przez Infovide nie tylko rozwiązała problemy związane z szybkością przekazywania komunikatu, ale również zwiększyła bezpieczeństwo przesyłania informacji” – powiedział Wojciech Sznajder, z-ca dyrektora Departamanetu Informatyki i Telekomunikacji w NBP

„Przystępując do projektu wykonaliśmy dokładną analizę potrzeb oraz krytycznych punktów systemów NBP. Okazało się, że tylko nowe, stworzone od podstaw rozwiązanie komunikacyjne jest w stanie rozwiązać istniejący problem przepływu informacji. Realizacja innych pomysłów prowadziłaby w rzeczywistości do ograniczenia funkcjonalności obu systemów. SWAT nie tylko uprościł administrację Sorbnetu i Skarnetu. Dzięki wdrożeniu platformy transportowej, kluczowe systemy NBP odpowiadające za obsługę bieżących rachunków bankowych, a także rynku obligacji i bonów skarbowych mogą być również dużo łatwiej integrowane z innymi systemami” – powiedział Paweł Kwiatkowski – Project Manager w Infovide

http://www.infovide.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top