Infovide zarządza międzynarodowym projektem M-CAST

W Polsce ruszył finansowany przez Unię Europejską projekt M-CAST, w ramach którego stworzony zostanie wielojęzyczny system do wyszukiwania i gromadzenia informacji. System jest adresowany do instytucji posiadających duże zbiory informacji tekstowych, m. in. do bibliotek internetowych, agencji prasowych, redakcji gazet, operatorów naukowych baz danych i dużych korporacji międzynarodowych. Jeśli system pomyślnie przejdzie testy, zostanie wykorzystany w Polskiej Bibliotece Internetowej (www.pbi.edu.pl), która jako pierwsza w Polsce udostępni internautom możliwość pełnotekstowego wyszukiwania informacji w sześciu językach: polskim, angielskim, czeskim, francuskim, portugalskim i włoskim. Architektem systemu i koordynatorem projektu M-CAST jest firma Infovide.

Całkowity budżet projektu to ponad 3 mln euro. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie m-cast.infovide.pl.

‘Czytelnicy korzystający z Polskiej Biblioteki Internetowej będą mogli uzyskać np. odpowiedzi na pytania typu: »Kim był Ksiądz Robak?« lub »Jak miała na imię siostra Balladyny?«.’ – mówi Borys Czerniejewski, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Infovide, który jest kierownikiem projektu.

System będzie zintegrowany z portalami bibliotecznymi i umożliwi obsługę plików multimedialnych. Wersje tekstowe starodruków zostaną powiązane z ich fotografiami, a dzieła klasyków np. z ich wersjami dźwiękowymi, czytanymi przez znanych aktorów, oczywiście przy założeniu, że materiały takie będą dostępne. Jeden portal będzie umożliwiał wyszukiwanie informacji w wielu bibliotekach (zasobach cyfrowych) dokonując w ten sposób gromadzenia informacji rozproszonej w wielu miejscach. System zostanie zbudowany zgodnie z metodyką tworzenia inteligentnych systemów zarządzania informacją – ICONS. System został stworzony przez Infovide w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w ramach 5. Programu Ramowego. System będzie mógł być wykorzystywany nie tylko do wyszukiwania informacji, ale również do opracowywania katalogów tematycznych, tworzenia serwisów informacyjnych, zarządzania zbiorami (pozyskiwania i agregacji danych oraz poprawy ich jakości) czy obsługi bibliograficznych baz danych. Oprócz Polskiej Biblioteki Internetowej system zostanie zainstalowany w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej w Pradze (www.nkp.cz).

W projekcie M-CAST wykorzystane zostaną również wyniki projektu TRUST, w ramach którego powstał wielojęzyczny mechanizm do przeszukiwania tekstów z wykorzystaniem technik semantycznych. Wyszukiwarka TRUST umożliwia bezproblemowe odnalezienie tekstów w czterech językach – francuskim, polskim, portugalskim i włoskim. Niedługo jej możliwości zostaną wzbogacone o dwa nowe języki – angielski i czeski. Projekt TRUST był realizowany w ramach 5. Programu Ramowego Badań Rozwoju i Prezentacji Unii Europejskiej.

M-CAST uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu eContent. Celem programu jest stymulowanie rozwoju i wdrażania europejskich zasobów cyfrowych w globalnych sieciach komputerowych oraz promowanie różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym.

Polska Biblioteka Internetowa jest zbiorem cyfrowych książek, w którego zasobach znajduje się 25 000 dostępnych dzieł. Właścicielem tego zasobu jest Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI), a zarządza nim Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

‘Obecnie gruntownie przebudowujemy system PBI, kierując się m. in. sugestiami internautów. Porządkujemy też zasoby biblioteki i usuwamy z nich błędy, które pojawiły się w jej początkowej wersji.’ – powiedział dr Dariusz Bogucki, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MNiI.

Projekt M-CAST realizuje międzynarodowe konsorcjum, którym zarządza Infovide. W jego skład wchodzą cztery firmy dostarczające rozwiązań językowych m. in. dla Microsoftu: TiP z Katowic, Synapse Développement z Francji, Expert System z Włoch i Priberam Informática z Portugalii oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze, odpowiedzialna za stworzenie ontologii w języku czeskim i dwie wymienione wcześniej biblioteki.

http://www.m-cast.infovide.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Mobile Trends Conference
04.03.2021 - 05.03.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry