Innowacje w firmach dzięki nowym środkom z UE (art. spons.)

BELKA GÓRNA 600

Kwota środków, które Unia Europejska przeznaczy m.in. na wsparcie działalności innowacyjnej w polskich firmach w latach 2014-2020, sięgnie 72,9 miliarda euro. Eksperci z projektu „Strategia Innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm” wskazują przedsiębiorcom, jak skutecznie pozyskać fundusze na konkretne cele inwestycyjne, związane z innowacjami w ich firmach.

W ostatnich latach dofinansowywania polskiej gospodarki, Unia Europejska przeznaczy aż 105,8 miliarda euro. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, badania naukowe, komercjalizację wiedzy, budowę połączeń drogowych, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację, włączenia społeczne, aktywizację zawodową, a także ekologiczną energię. Dodatkowe 28 miliardów euro przeznaczone będzie na rozwój regionów. Powstanie 6 programów krajowych, których zadaniem będzie wsparcie inteligentnego rozwoju i cyfryzacji. Jak firmy mogą skutecznie skorzystać z tych funduszy?

Ważna sieć kontaktów biznesowych

Takie kontakty pomagają w pozyskaniu partnerów, dzięki którym będzie możliwe wdrożenie innowacji w firmie. Sieć kontaktów biznesowych jest jednym z kluczowych czynników, warunkujących powodzenie wdrażania nowoczesnych technologii w firmie. W przypadku zaawansowanych projektów, niezbędna może okazać się pomoc środowisk naukowych. Takie kontakty często skutkują znalezieniem inwestora, który wesprze finansowo projekt, ale będzie też cenną pomocą w przypadku ubiegania się o fundusze UE.

W którą stronę rozwijać firmę?

Innowacje powinny objąć przede wszystkim obszary, których usprawnienie przyniesie przedsiębiorstwu konkretne korzyści oraz przyczyni się do jego rozwoju i zwiększenia zysków.

Aby wiedzieć, w którą stronę rozwijać firmę i w co inwestować, należy przeprowadzić szczegółowe badania i analizy. Takie analizy, dla swej skuteczności i efektów, muszą zostać przeprowadzone przez specjalistów z tej dziedziny. – Wiadomo, że firmy zwykle nie dysponują takim eksperckim zapleczem i nie zawsze, mają na ten cel fundusze. Dlatego też stworzyliśmy projekt: „Strategia Innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm”, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą wspólnie z ekspertami, bezpłatnie przygotować strategię dla swojej firmy. Będzie ona podstawą rozpoczęcia procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań – mówi Tomasz Kurek, Przewodniczący Dolnośląskiego Związku Pracodawców, Lidera projektu „Strategia Innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm”.

Najpierw dobry plan a potem fundusze

Najpoważniejszym błędem popełnianym przez niedoświadczone firmy jest planowanie wdrożenia innowacji pod konkretne sumy pieniędzy, które można pozyskać z UE. Często skutkuje to niedoinwestowaniem projektu, a w konsekwencji stratą czasu i pieniędzy. Warto więc zacząć od przygotowania szczegółowego planu działania, który oszacuje realne koszty takiego wdrożenia. Dzięki temu możliwe będzie określenie, czy środki unijne pokryją inwestycję w całości, czy konieczne będzie jednak pozyskanie dodatkowego źródła finansowania, jakim może być np. inwestor. – Z przygotowaną z nami strategią na wdrożenie innowacji, firma ma uproszczoną drogę do pozyskania środków unijnych na ten cel – informuje Tomasz Kurek z DZP.

Przygotuj strategię za darmo!

„Strategia innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm” jest projektem realizowanym przez Dolnośląski Związek Pracodawców oraz Agencję Rozwoju Innowacji S.A. Dzięki niemu przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mają możliwość otrzymania bezpłatnego  i profesjonalnego wsparcia doradczego w zakresie wdrażania innowacji. Uczestnictwo w projekcie oraz koszty przygotowania strategii są pokrywane przez Unię Europejską. Pozwala to firmie zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy, którą można już bezpośrednio przeznaczyć na daną inwestycję. Dzięki kompleksowej analizie stanu firmy, możliwe jest wypracowanie konkretnych rozwiązań, określenie terminarza ich realizacji oraz budżetu. Wybór i szczegółowe zaplanowanie najkorzystniejszych rozwiązań, dostosowanych do możliwości przedsiębiorstwa, powinny przełożyć się na przyszły sukces, przynieść założone wcześniej korzyści biznesowe oraz przyczynić się do wzrostu konkurencyjności. Dzięki udziałowi w projekcie i stworzeniu strategii innowacji, firmy mają większe szanse na zdobycie środków finansowych z obecnego budżetu Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat projektu „Strategia Innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm” można znaleźć na stronie: www.strategiainnowacji.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny! Ilość firm ograniczona!

BELKA DOLNA 600

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2022

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry