Integracja systemów informatycznych

Opublikowano: 6 lutego 2010. Kategoria: Patronaty. Tagi:

Czas i miejsce: 18.02.2010 rok, Warszawa

Kolejna, piąta edycja konferencji będzie okazją do przeglądu aktualnych tendencji w dziedzinie integracji systemów informatycznych oraz prezentacji bieżącej oferty rynkowej.

Wystąpią zarówno teoretycy z wiodących ośrodków naukowych, jak i praktycy posiadający bogate doświadczenie projektowe. Nacisk położony zostanie na zastosowanie rozwiązań integracyjnych wspomagających zarządzanie różnorodnymi organizacjami i przedsiębiorstwami. Przedyskutowany zostanie temat wieloaspektowości integracji systemów obejmujący takie kwestie jak integracja danych, sprzętu, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, a także procesów biznesowych. W takie spojrzenie wpisują się zarówno integracja z wykorzystaniem narzędzi ETL oraz hurtowni danych, jak i architektura zorientowana na usługi SOA (Service Oriented Architecture), której podstawową cechą jest procesowe podejście do integracji. Szeroko omówione zostanie zagadnienie oceny efektywności projektów integracyjnych, a także audytu takich przedsięwzięć. Szczególna uwaga poświęcona zostanie także roli standardów w integracji systemów informatycznych. Zaprezentowane studia przypadku dotyczyć będą różnorodnych organizacji – od przedsiębiorstwa publicznego do komercyjnego banku.

Podczas konferencji poruszone zostaną klasyczne dylematy:

  • W jakim stopniu standardowe rozwiązania zintegrowane o kompleksowej funkcjonalności są w stanie zaspokoić potrzeby informacyjne współczesnych organizacji?
  • Kiedy potrzebne jest zastosowanie platform integrujących różne aplikacje?
  • W jakim stopniu współczesne rozwiązania integracyjne umożliwiają połączenie obu tych podejść?
  • Jaką rolę mogą pełnić hurtownie danych w integracji danych korporacyjnych?

Koordynacja merytoryczna i prowadzenie obrad: Jędrzej Wieczorkowski, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa

Więcej informacji: www.centrumpr.com.pl/info_integracja.pdf

Kontakt z organizatorem: pr@cpi.com.pl

Dawid ZarazińskiIntegracja systemów informatycznych

Podziel się!

O autorze

Dawid Zaraziński

Redaktor naczelny e-biznes.pl. Twórca Instytutu Kontekstów Pracy, który dostarcza wiedzy i inspiracji w szeroko rozumianym temacie pracy. Wcześniej kierownik think tanku biznesowo-technologicznego „How To Do IT” i redaktor prowadzący internetową odsłonę magazynu „Harvard Business Review Polska”. Aktywny na LinkedIn i Twitterze.