Internet dla niepełnosprawnych

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty” we współpracy z Federacją Organizacji Pozarządowych z Gdyni w ramach projektu “Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” organizuje 16 września 2004 seminarium pt. “Pokaz roli Internetu w zachęcaniu osób niepełnosprawnych do rozumienia ich aktywnej roli w społeczeństwie europejskim”.

Celem projektu jest propagowanie idei świadomego funkcjonowania ludzi w społeczeństwie obywatelskim poprzez promocję informacji na temat praw, wartości i tożsamości osób sprawnych inaczej w życiu, społeczeństwie i miejscu pracy. Utworzona zostanie strona internetowa z forum dyskusyjnym, będącym narzędziem szerzenia informacji i wymiany opinii, pełniącym rolę komunikatora osób sprawnych inaczej z instytucjami z ich otoczenia.

Program skierowany jest w szczególności do osób niepełnosprawnych i podmiotów działających w środowisku osób niepełnosprawnych z terenu woj. pomorskiego.

Wrześniowe seminarium ma na celu przybliżenie osobom niepełnosprawnym ważnego medium, jakim jest Internet. Objaśniać zasady funkcjonowania Internetu oraz zachęcać do korzystania z niego w życiu codziennym będą w głównej części seminarium pracownicy firmy SprintNet, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach związanych z Internetem. Osoby uczestniczące będą mogły dowiedzieć się czym w ogóle jest Internet, jak się z nim łączyć, jak z niego najskuteczniej korzystać, jak komunikować się z innymi użytkownikami sieci, jak robić zakupy on-line, jak się uczyć przez Internet i wiele innych.

http://www.fundacjapomozity.sprint.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry