Internet w pracy – wyniki I Ogólnopolskiego Badania Pracowników

Jak wiadomo, internet jest narzędziem pozwalającym na bardziej wydajną pracę. Jednak wyniki I Ogólnopolskiego Badania Pracowników „Internet w Pracy”, przeprowadzonego pod patronatem PBI, pokazują również, że wiele osób coraz częściej korzysta z sieci w miejscu pracy także w celach prywatnych.

Badani robią to, by odpocząć od nużących zadań lub zrelaksować się. Lepsze poznanie tego zjawiska jest istotne zarówno z punktu widzenia pracodawców, którzy często wyrażają obawy związane z przebywaniem pracowników w sieci, jak i pracowników – potrzebujących przerwy w godzinach pracy.

Prywatne wykorzystywanie internetu w miejscu pracy
Z I Ogólnopolskiego Badania Pracowników „Internet w Pracy” wynika, że pracownicy stosunkowo chętnie korzystają
z sieci w celach pozazawodowych. Najczęściej dotyczy to takich czynności jak sprawdzanie poczty elektronicznej (średnia ocena: 4,5 ), przeglądanie stron WWW (3,8), przeglądania stron gazet (3,1) oraz korzystania z bankowości elektronicznej (2,9). Zdecydowanie rzadziej zdarza się, aby pracownicy przebywali w czasie pracy w Second Life (1,2) lub na serwisach randkowych (1,2) oraz erotycznych (1,4).
Internet w pracy - wyniki I Ogólnopolskiego Badania Pracowników 1

Wykorzystanie sieci w pracy do celów prywatnych – ocena pracujących internautów
To jak często pracownicy korzystają z internetu w celach prywatnych związane jest z faktem jak oceniają to zjawisko. Osoby korzystające rzadziej uważają je za bardziej niemoralne  (ocena: 3,3 vs. 2,7) oraz częściej wskazują, że jest ono oszukiwaniem pracodawcy (3,4 vs. 2,7). Przeciwnie wyglądają opinie badanych, zapytanych czy korzystanie z sieci w pracy w celach prywatnych jest „w porządku” dopóki wykonuje się swoją pracę. Więcej pozytywnych odpowiedzi uzyskiwano od osób intensywniej korzystających z sieci w pracy w celach prywatnych (5,9 vs. 5,0).
Internet w pracy - wyniki I Ogólnopolskiego Badania Pracowników 2
a: korzystanie z sieci w pracy w celach prywatnych jest oszukiwaniem pracodawcy
b: jest „w porządku” dopóki praca wykonywana jest prawidłowo
c: jest zjawiskiem niemoralnym

Płeć a korzystanie z internetu w celach prywatnych
W większości sytuacji kobiety i mężczyźni używają internetu w celach prywatnych w podobny sposób. Kobiety chętniej zaglądają na portale społecznościowe (2,6 vs. 2,1), zaś mężczyźni częściej korzystają w pracy ze stron zawierających materiały erotyczne (1,6 vs. 1,1) oraz video (2,2 vs. 1,8).
Internet w pracy - wyniki I Ogólnopolskiego Badania Pracowników 3

Czy pracodawcy pozwalają na wykorzystanie sieci w celach prywatnych?
Pracodawcy bardzo różnie reagują na prywatne korzystanie przez pracowników z internetu w pracy. Połowa pracowników odpowiedziała, że ma przyzwolenie przełożonego na korzystanie z sieci w celach prywatnych, co piąty badany odpowiedział, że jest to zabronione, zaś prawie jedna trzecia osób może skorzystać z internetu tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Internet w pracy - wyniki I Ogólnopolskiego Badania Pracowników 4
Dla pracowników istotnym jest, by pracodawca swoją decyzję odnośnie korzystania z sieci w celach prywatnych zawarł w przepisach, obowiązujących w miejscu pracy. Regulacje dają pracownikowi poczucie bezpieczeństwa niezbędne do efektywnej pracy. Gorzej kiedy pracownik nie wie czy zostanie ukarany za sprawdzenie poczty, czy wolno mu sprawdzić autobus do domu lub napisać do znajomego na Facebook’u.

Okazuje się, że w większości miejsc pracy gdzie pracowali badani nie ma takich przepisów, co więcej 20 proc. osób nie wie czy takie przepisy w firmie istnieją. Tylko 23 proc. osób deklaruje, że ma u siebie w pracy dokument określający akceptowany sposób korzystania z sieci. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych regulacje takie ma ponad 80 proc. firm.

Jak wynika z badania jasne sprecyzowanie zasad korzystania z internetu w pracy jest istotne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Okazuje się, że to czy pracownik jest zadowolony ze swojej pracy oraz zarobków związane jest
z polityką firmy dotyczącą wykorzystywania internetu oraz tym czy pracodawca kontroluje sposób korzystania z sieci. Pracownicy są najmniej zadowoleni kiedy nie wiedzą czy są monitorowani oraz kiedy nie wiadomo na jakich zasadach pracodawca ustala zakres akceptowanych oraz nieakceptowanych działań.
Internet w pracy - wyniki I Ogólnopolskiego Badania Pracowników 5
Badanie prowadzono: od 20 października do 3 listopada 2009 (I etap, próba: 657 osób) oraz od 1 do 15 czerwca 2010 (II etap, próba: 432 osoby ). Projekt pod został zrealizowany w dwóch etapach pod patronatem Polskich Badań Internetu (PBI) przy współpracy firm: Sedlak & Sedlak, magazynu Charaktery oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor badania: Karol Wolski – mgr psychologii UJ. Laureat w konkursie “Studencki Nobel 2009″, stypendysta naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry