Internetowy handel energią

WINUEL SA z Grupy Emax zakończył pierwszy i najważniejszy etap wdrożenia portalu internetowego SPX do wymiany informacji o handlu na słowackim rynku energii. Portal jest centralnym miejscem, gdzie zachodzi wymiana danych pomiędzy największymi uczestnikami rynku na Słowacji.

Uczestnikami internetowego handlu są zarówno firmy pośredniczące w obrocie energią, jak i jej wytwórcy oraz wielcy odbiorcy. Firma SPX s.r.o. – której założycielami są trzy regionalne spółki dystrybucyjne (rynek słowacki jest mniejszy niż w Polsce i działają tam jedynie trzy spółki dystrybucyjne) – podpisała już kilkadziesiąt umów ze słowackimi i czeskimi kontrahentami na korzystanie z portalu. Zainteresowanie udziałem zgłaszają również firmy obrotu z Węgier, Austrii, Polski i Niemiec.

Portal jest centralnym miejscem, gdzie zachodzi wymiana informacji handlowych i technicznych pomiędzy największymi uczestnikami rynku na Słowacji. Informacje te są niezwykle istotne dla słowackich uczestników rynku, ponieważ od nich zależy cena energii i koszt odchylenia.

Portal umożliwia w szczególności:

zgłaszanie ofert zakupu i sprzedaży energii elektrycznej przez uczestników rynku,

wyznaczanie odchyleń planowanych i rzeczywistych,

orientację w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem rynku energii.

Prace nad portalem WINUEL rozpoczął w styczniu 2004, zaraz po otwarciu rynku energii na Słowacji. Na początku wdrożył funkcjonalność związaną z rozliczeniami odchyleń i niezbilansowanej energii, co umożliwiło uczestnikom rynku na Słowacji osiągnięcie bardzo dużych oszczędności. Dzięki wymianie informacji o odchyleniach w minionych dniach oraz niepokrytym zapotrzebowaniu spółki mają możliwość regulacji wielkości swoich potrzeb.

W kolejnym kroku wdrożony został moduł El-Info, służący do wymiany ofert (pasmowych lub godzinowych) pomiędzy różnymi kontrahentami. Moduł importuje na bieżąco kursy walut i przelicza na wybraną walutę oferty wprowadzone w PLN, Sk, czy EURO oraz umożliwia wybór języka angielskiego lub słowackiego dla interfejsu.

Plany rozbudowy obejmują rozszerzenie portalu o zmienne oferty (grupy ofert zgłaszane przez uczestnika, różnych cenowo i ilościowo, z których tylko jedna może być zrealizowana) oraz zabezpieczenia finansowe handlu. Podejmowane będą również prace nad zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa transakcji.

http://www.spx.sk

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry