Jak polscy internauci postrzegają usługi finansowe i bankowe

Gemius prezentuje wyniki VI, jesienniej fali badania „Finanse i plany finansowe polskich internautów”, zrealizowanego we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowym. Internautów pytano o wykorzystywane produkty i usługi oferowane przez banki, korzystanie z internetowego dostępu do konta, jak również plany finansowe na najbliższe miesiące. Respondenci wypowiadali się także na temat wpływu kryzysu na ich codzienne życie.

 

 

Podobnie jak w poprzedniej fali badania, najpopularniejszym bankiem pozostaje PKO Bank Polski – blisko 1/4 wszystkich badanych korzysta z co najmniej jednej usługi w tym banku. Drugi pod względem odsetka korzystających jest Pekao SA, a na trzecim miejscu są ex aequo ING Bank Śląski oraz mBank. Użytkownicy internetu pytani o banki, w których posiadają konto osobiste, kartę debetową, kartę kredytową i możliwość debetu na koncie, najczęściej wymieniali PKO Bank Polski. Konto oszczędnościowe internauci najchętniej zakładali w ING Banku Śląskim, a Fundusze Inwestycyjne oraz Indywidualne Konta Emerytalne w Pekao SA.

Najpopularniejszym produktem finansowym jest niezmiennie konto osobiste. Posiada je prawie 2/3 badanych. Wybierając konto osobiste, respondenci zwracali uwagę przede wszystkim na opłaty za prowadzenie konta – tę odpowiedź wskazało 55 proc. respondentów – a także możliwość obsługi konta przez internet (54 proc.).  Nieco mniej popularne wśród internautów są takie usługi finansowe jak: konta oszczędnościowe, karty kredytowe, debetowe, możliwość posiadania debetu na koncie, kredyt – każdy tych z produktów wskazała około 1/4 badanych.

Wykres nr 1: Posiadane usługi i produkty finansowe:
Jak polscy internauci postrzegają usługi finansowe i bankowe 1
Źródło: Finanse i plany finansowe internautów. Edycja jesienna 2011.

Wzrasta procent osób posiadających konto osobiste, które korzystają z niego przez internet – jest to 70 proc. biorących udział w badaniu. Aż 15 proc. spośród nich do obsługi konta wykorzystuje telefon komórkowy, a 9 proc. korzysta ze smartphonów. Spośród różnych funkcji konta internetowego respondenci najczęściej deklarują sprawdzanie stanu konta (98 proc. korzystających z internetowego dostępu do konta), wykonywanie przelewów jednorazowych (97 proc.) oraz sprawdzanie historii transakcji (96 proc.). Dość popularne są również doładowania telefonu komórkowego (70 proc.).

Wykres nr 2: Usługi wykorzystywane podczas korzystania z internetowego dostępu do konta
Jak polscy internauci postrzegają usługi finansowe i bankowe 2
Jak polscy internauci postrzegają usługi finansowe i bankowe 3
Źródło: Finanse i plany finansowe internautów. Edycja jesienna 2011.

Wśród zalet bankowości online respondenci najczęściej wymieniali: możliwość wykonywania operacji bankowych o dowolnej porze (38 proc.), oszczędność czasu (38 proc.), stałą i nieograniczoną kontrolę konta (33 proc.) oraz możliwość załatwienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu (32 proc.).

Internauci dostrzegają również niedogodności wynikające z korzystania z konta online. Choć prawie połowa korzystających z dostępu do konta przez internet nie spotkała się z żadnymi problemami podczas używania tej usługi, to ci, którzy na takie problemy się natknęli, najczęściej wymieniają: niedziałający serwis banku (18 proc.) oraz trudności ze znalezieniem potrzebnych w danym momencie opcji (16 proc.).

Wśród usług finansowych oferowanych przez inne podmioty niż banki, badani najchętniej korzystali z możliwości dokonywania przelewów i opłat na poczcie (ponad 1/4 badanych). Nieco mniej niż 1/5 respondentów wskazała płacenie rachunków w specjalnych punktach, a 1/6 – zakupy na raty. W stosunku do poprzednich fal badania powyższe trzy kategorie stopniowo tracą na popularności wśród badanych internautów. Z kolei w porównaniu z poprzednimi falami badania, wśród internautów nieznacznie rośnie popularność pożyczek zaciąganych w instytucjach innych niż banki.

W ciągu 6 miesięcy następujących po badaniu, 16 proc. respondentów zamierza dokonać zakupu na raty, 12 proc. założyć lokatę, a 8 proc. zaciągnąć kredyt. Podobnie jak w poprzednich falach, 7 proc. respondentów planuje założenie konta oszczędnościowego, a 6 proc. – osobistego. Ponad połowa badanych nie ma żadnych planów skorzystania z produktów finansowych. W stosunku do wiosennej fali badania, mniej internautów (49 proc.) odczuwa skutki kryzysu. Co czwarty badany zaprzeczył, że kryzys wpłynął na jego życie.

Ci, którzy odczuwają wpływ kryzysu wśród obszarów, w jakich najczęściej zauważają jego wpływ, wymieniali zakupy codzienne i wydatki „na życie” (71 proc. wskazań). Odsetek wskazań tej odpowiedzi spadł w stosunku do ostatniej fali, osiągając poziom z jesieni ubiegłego roku. Prawie 40 proc. badanych odczuwających skutki kryzysu wskazało problemy ze zbilansowaniem budżetu domowego oraz konieczność ograniczenia wydatków okazjonalnych. W porównaniu do ostatniej fali, więcej osób miało problemy ze spłatą zadłużenia (wzrost z 15 proc. do 20 proc.).

Wyniki VI fali badania „Finanse i plany finansowe polskich internautów” zostały zaprezentowane w raporcie o tym samym tytule. Zestawiono w nim dane otrzymane w sześciu falach badania, zrealizowanych od marca 2009 r. do listopada 2011 r.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry