Jaki będzie Internet w roku 2025?

Cisco oraz Global Business Network (GBN) Grupy Monitor, światowy lider w dziedzinie planowania scenariuszy, opublikowały raport pt. „Ewolucja Internetu”. Raport omawia siły napędowe i czynniki niepewności, których kombinacja ukształtuje Internet w perspektywie najbliższych 15 lat.

W wyniku trwających ponad rok badań, gromadzenia danych i wywiadów opracowano cztery różne możliwe scenariusze, które zostały szczegółowo opisane w raporcie. Ze scenariuszy tych wynika, jaki wpływ mogą mieć różne istotne czynniki, takie jak polityka neutralności sieciowej, inwestycje w infrastrukturę, reakcja konsumentów na nowe modele pobierania opłat czy przyswajanie nowych technologii.

Jeden ze scenariuszy opisuje dobrze znaną prognozę, zgodnie z którą Internet będzie się w dalszym ciągu rozwijać bez skrępowania, nadal wprowadzając nowatorskie produkty i usługi. Pozostałe scenariusze kwestionują te przewidywania, wskazując na różne czynniki ryzyka oraz możliwości stojące przed decydentami biznesowymi i politycznymi.

Jak zauważa Enrique Rueda-Sabater, współautor raportu i dyrektor ds. strategii i ekonomii rynków wschodzących w Cisco: „Kolejne dwa czy trzy miliardy użytkowników Internetu to ludzie głównie na rynkach wschodzących, bardzo różni od pierwszych dwóch miliardów. Globalne modele biznesowe i polityki krajowe zawiodą, jeśli będą oparte na nieaktualnych oczekiwaniach dotyczących zachowań, preferencji i sukcesu”.

Interdyscyplinarny zespół kierowany przez Cisco i GBN zbadał siły napędowe i czynniki niepewności które będą kształtować Internet (oraz związany z nim rynek, wart obecnie 3 bln USD i stale rosnący) do roku 2025. Wnioski z tych badań są przedstawione w formie czterech poglądowych scenariuszy, które mają na celu ułatwienie decydentom, firmom technologicznym oraz instytucjom rządowym zrozumienie i przewidywanie głównych zmian, czynników ryzyka i możliwości, a także zarządzanie nimi, tak aby potencjał Internetu w zakresie tworzenia wartości ekonomicznych i społecznych został wykorzystany w skali globalnej.

Struktura raportu i jego ustalenia:
Pięć przesłanek: Raport przedstawia pięć silnych tendencji, które już występują, stwarzając wspólną podstawę dla wszystkich scenariuszy dotyczących przyszłości Internetu. Tendencje te są związane z globalną strukturą Internetu, sposobem zarządzania nim, różnicami pokoleniowymi, technologią interfejsów oraz modelami pobierania opłat za połączenie:
•    Wzrost rynku związanego z Internetem będzie miał miejsce głównie poza krajami o rozwiniętej gospodarce, czyli o wysokich dochodach.
•    Sposób zarządzania Internetem w skali globalnej pozostanie zasadniczo bez zmian.
•    Generacja wychowana w świecie cyfrowym będzie używać Internetu w sposób zasadniczo odmienny niż wcześniejsze generacje.
•    Klawiatura QWERTY przestanie być głównym interfejsem do Internetu.
•    Konsumenci będą płacić za dostęp do Internetu w sposób znacznie bardziej zróżnicowany, a stała opłata abonamentowa będzie rzadkością.
Trzy wymiary czynników niepewności: Wiele innych czynników zmian jest w wysokim stopniu niepewnych, ale będzie wywierać istotny wpływ na przyszłość Internetu. Czynniki te można sklasyfikować w trzech wymiarach:
•    Czy rozbudowa sieci szerokopasmowej będzie intensywna w wyniku skumulowanego efektu inwestycji prywatnych i publicznych, czy też będzie bardziej ograniczona?
•    Czy postęp technologiczny będzie polegać bardziej na przełomowych zmianach, czy też raczej na przyrostowych udoskonaleniach?
•    Czy zachowania użytkowników (w tym apetyt na coraz bogatsze aplikacje internetowe) doprowadzą do nieograniczonego wzrostu popytu, czy też popyt będzie bardziej ograniczony?

Cztery scenariusze: Występowanie tych niepewnych czynników powoduje, że można wskazać dużą liczbę możliwych scenariuszy rozwoju Internetu do roku 2025. Raport koncentruje się na czterech scenariuszach, które przedstawiają pełne wyzwań i odmienne drogi możliwego rozwoju świata:
•    PŁYNNE GRANICE: Świat, w którym Internet staje się wszechobecny i działa odśrodkowo. Postęp technologiczny sprawia, że dostęp do Internetu i urządzenia stają się coraz bardziej przystępne cenowo (pomimo ograniczonych inwestycji w rozbudowę sieci), zaś globalizacja biznesu i ostra konkurencja zapewniają szybkie zaspakajanie różnorodnych potrzeb na całym świecie, w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach i miejscach.
•    NIEPEWNY ROZWÓJ: Świat, w którym silne uzależnienie od Internetu jest zahamowane, zarówno jeśli chodzi o użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Bezlitosne ataki hakerów kierujących się różnymi motywami są w stanie przełamać środki ochrony stosowane przez władze i organizacje międzynarodowe. Powstają bezpieczne rozwiązania alternatywne, ale są one bardzo kosztowne.
•    NIESPEŁNIONE OBIETNICE: Skromny rozwój Internetu spowodowany przedłużającą się stagnacją gospodarczą w wielu krajach. Brak jest przełomowych technologii, które kompensują te czynniki hamujące, a polityka protekcjonistyczna w odpowiedzi na kryzys gospodarczy pogarsza tylko sytuację, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem rozpowszechnienia technologii sieciowych.
•    PĘKANIE W SZWACH: Świat, w którym Internet staje się ofiarą własnego sukcesu. Zapotrzebowanie na usługi IP rośnie w sposób niepohamowany, ale ograniczenia pojemności |i występujące wąskie gardła stwarzają lukę pomiędzy oczekiwaniami a realiami użycia Internetu. Międzynarodowe standardy technologiczne nie są przyjmowane, między innymi wskutek gwałtownej negatywnej reakcji w skali globalnej na dziesięciolecia dominacji USA w dziedzinie technologii.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top