Jesienne nowości i promocje reklamowe Onetu

Grupa Onet.pl SA wprowadza „jesienną” ofertę reklamową. Obejmuje ona nowe produkty reklamowe oraz sezonowe promocje cenowe.
Najważniejszą nowością jest wprowadzenie sponsoringu wideo. W ramach tego nowego produktu reklamowego klient ma możliwość umieszczenia na stałe swojego spotu rekla-mowego na stronach Onetu. Na górnej belce serwisu, oprócz standardowego przekazu reklamowego, umieszczany jest player wideo ze spotem sponsora, który jest odtwarzany po kliknięciu przez użytkownika. Za emisję i przygotowanie sponsoringu wideo, Onet.pl nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, sponsoring wideo kosztuje więc tyle samo co zwykły sponsoring.
Równocześnie Biuro Reklamy Grupy Onet.pl SA wprowadziło jesienną promocję cenową na wszystkie rodzaje sponsoringów, w tym także na nowy sponsoring wideo. Promocja jest ograniczona czasowo, obejmuje zlecenia zrealizowane do końca października br.

W nowej ofercie wprowadzono także  zmiany w pakietach zasięgowych. Do pakietów do-łożono atrakcyjne formy reklamowe, takie jak: navibox i skyscraper, a także możliwość korzystania z większej liczby łączonych form reklamowych (np. box śródtekstowy i scrol-ler).

W ramach jesiennej promocji wybrane pakiety zasięgowe, emitowane w całym portalu („all-onet”) z wyłączeniem strony głównej, dostępne są 20 proc. taniej.

Kolejna nowość w ofercie ma związek z wprowadzeniem nowej strony głównej portalu: zamiast dwóch paneli, jak do tej pory, na stronie głównej dostępne są cztery panele w rozmiarze 330×100 pikseli, z możliwością łączenia dwóch paneli w panel podwójny  (330×200 pikseli). Do końca września i w październiku panele na stronie głównej Onetu przy sekcjach Gry i Sensacje, oferowane będą w promocyjnych cenach. Promocja obej-muje zarówno panele pojedyncze jak i podwójne.

Jak widać, nowości w ofercie Onetu obejmują głównie formy reklamowe rozliczane w mo-delu flat-fee, a więc na czas. W związku z tym Onet przeanalizował te formy pod kątem ich efektywności kosztowej do osiągania celów zasięgowych.
Przeanalizowaliśmy koszty dotarcia przy zastosowaniu stałych form reklamowych w porównaniu do kosztów podobnej kampanii z użyciem typowych narzędzi wykorzysty-wanych w kampaniach zasięgowych. Analiza pokazuje, że formy flat fee są jak najbar-dziej konkurencyjną cenowo ofertą w kontekście osiągania celów zasięgowych, a przy tym zachowują swoją podstawową zaletę, jaką jest stała obecność na stronach portalu przez określony czas i duża częstotliwość kontaktów użytkownika z przekazem reklamo-wym. Dlatego będziemy zachęcać naszych klientów reklamowych do częstszego korzy-stania z tej możliwości – mówi Piotr Kowalczyk, kierownik działu produktu reklamowego display.

Warto dodać, że Onet jest liderem wśród portali pod względem ilości czasu spędzanego przez użytkowników. Spędzają oni średnio na stronach portalu 6 godzin i 10 minut mie-sięcznie, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za stosowaniem modelu flat fee.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top