KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Platformy Mediowej Point Group

Opublikowano: 31 marca 2008. Kategoria: Rynek. Tagi:

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Platformy Mediowej Point Group, związany z publiczną ofertą 22,9 mln akcji serii E. Spółka, będąca
holdingiem wydawniczo-medialnym, chce pozyskać w ofercie publicznej ok. 57 mln zł, które przeznaczy na dalszy rozwój przedsięwzięć w obszarach mediów, komunikacji,
nowych technologii oraz działalności marketingowej.
Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawniać będą cztery posiadane prawa poboru. Cena emisyjna akcji Spółki wyniesie 2,5 zł za walor, a oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

– Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach w widoczny sposób przełożył się na znakomite wyniki finansowe. W ciągu ostatnich dwóch lat pięciokrotnie zwiększyliśmy zysk netto – do kwoty ponad 5 mln zł. Aby utrzymać tak szybkie tempo rozwoju, konieczne są dalsze inwestycje w kluczowe dla firmy sektory, uwzględniające zarówno kolejne akwizycje, jak i rozwój organiczny –
mówi Michał M. Lisiecki, Prezes Zarządu PMPG S.A.
– Nasza strategia opiera się na maksymalnym wykorzystaniu posiadanych marek medialnych i wprowadzaniu ich na nowe pola eksploatacji – kolejne kanały komunikacji z odbiorcą. Przykładem jest marka Machina, którą z sukcesem rozszerzamy na nowe tytuły prasowe związane z innymi aspektami kultury popularnej – w 2007 r. do czytelników trafiły tytuły „Modne Miasta by Machina”
oraz "Machina DESIGN". W 2008 r. planowany jest debiut „Machiny Sportlife”. Funkcjonują też dwa formaty programów radiowych Machina, a w niedługim czasie zamierzamy uruchomić także telewizję Machina – dodaje Michał M. Lisiecki.

Jednocześnie Platforma Mediowa Point Group aktywnie rozwija swoja działalność w sektorze nowych mediów. Grupa zarządza kilkunastoma serwisami internetowymi, m.in. wortalem korba.pl – jednym z większych serwisów dla młodzieży, wortalem dystrybuującym treści multimedialne na telefony
komórkowe oraz sportowym portalem społecznościowym Sport24.pl. Digitalizacja
posiadanych zasobów miesięczników „Film” i „Machina”, wzbogaci ofertę firmy w obszarze nowych mediów.

– Poprzez rozszerzanie oferty dywersyfikujemy przychody spółki, a dzięki uzupełnianiu się działań firm wchodzących w skład Grupy wykorzystujemy efekty synergii – podkreśla Michał M. Lisiecki.

Na koniec 2007 roku przychody netto Spółki wyniosły 45,3 mln zł, co w stosunku do 2006 roku stanowi blisko 50-proc wzrost. Natomiast w porównaniu do 2005 roku zysk netto wzrósł ponad pięciokrotnie i osiągnął poziom 5,1 mln zł, a rentowność netto sięgnęła 11,3 proc. Na lata 2008 – 2009 spółka prognozuje znaczny wzrost wyniku finansowego brutto. W 2008 roku ma on wynieść
blisko 8,9 mln zł, zaś w 2009 roku 30,2 mln zł. W 2008 roku spółka ma osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 76,9 mln zł, natomiast w roku kolejnym mają one wynieść już 116,4 mln zł.

Hanna LaskowskaKNF zatwierdziła prospekt emisyjny Platformy Mediowej Point Group

Podziel się!

O autorze

hania