Kolejna umowa ComputerLandu i TP SA

Pomiędzy ComputerLand SA a Telekomunikacją Polską SA została podpisana umowa na realizację wdrożenia we wszystkich Regionach Telekomunikacji Polskiej SA Drugiego Etapu Komputerowego Systemu Paszportyzacji – Programu Konsolidacji Paszportyzacji.

ComputerLand SA wdroży dostarczony na mocy umowy z czerwca br. system oparty o oprogramowanie PasTel, SUSA Arctus-CL, CLient oraz Centrala.

Umowa opiewa na kwotę ponad 15,2 mln złotych netto i obejmuje uruchomienie na terenie całego kraju jednolitego systemu opartego o powyższe oprogramowanie i wprowadzenie do jego bazy, danych o zasobach sieci logicznej TPSA, a także import istniejących już danych zgromadzonych w wykorzystywanych do tej pory różnych systemach ewidencyjnych.

Całość prac wdrożeniowych zostanie zrealizowana do końca pierwszego kwartału 2003 roku.

Telekomunikacja Polska SA wybrała system ComputerLandu jako standard dla całej Polski.

System zapewni wsparcie procesów biznesowych w zakresie obsługi klienta, dając wyraźne korzyści poprzez obniżenie kosztów działalności (utrzymania systemu), efektywniejszą obsługę klientów końcowych oraz lepsze i szybsze zarządzanie procesem usuwania awarii. Klient uzyskuje również pełniejszy oraz szybszy dostęp do informacji o zasobach sieci telekomunikacyjnej.

Wartość podpisanej umowy stanowi około10% wartości kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry