Koma S.A. rozbudowuje infrastrukturę informatyczną GUS

Koma S.A. , katowicki integrator systemów informatycznych, wygrała przetarg na dostawę infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania dla Głównego Urzędu Statystycznego. Kontrakt finansowany jest z funduszu Phare, a wartość umowy wynosi ponad 2 mln zł.

Umowa została podpisana z Fundacją Fundusz Współpracy, która działa w imieniu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Organizacja ta koordynuje realizację projektów finansowanych z funduszy przedakcesyjnych Phare.

W ramach kontraktu Koma S.A. dostarczy oraz wdroży w Centralnym Ośrodku Informacji Statystycznej działającym przy GUS rozwiązanie oparte o serwery Fujitsu Siemens Computers oraz o specjalistyczne oprogramowanie Aleph firmy Ex Libris, służące do zarządzania systemami bibliotecznymi. Umowa obejmuje również autoryzowane szkolenia Microsoft w zakresie zaawansowanej konfiguracji i administracji systemami rodziny Windows w środowiskach sieciowych.

Cztery zainstalowane przez Koma S.A. farmy serwerów pracować będą w klastrach, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo danych. Kolejne 8 serwerów posłuży GUS jako serwery utrzymania zbiorów, jeden z nich wykorzystany będzie do dalszej rozbudowy istniejącego systemu. Na wszystkich serwerach, dostarczonych do GUS, Koma zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie Microsoft, natomiast za instalację systemu bibliotecznego odpowiedzialna będzie firma Aleph Polska.

Infrastruktura serwerowa wraz z oprogramowaniem obsługiwać będzie centralną bazę danych Głównego Urzędu Statystycznego – BJS (Baza Jednostek Statystycznych), system PRODPOL tj. Wykaz Produktów Przemysłowych oraz system INTRASTAT, którego wdrożenie pilotażowe jest w toku. INTRASTAT jest systemem monitorującym obroty towarowe pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, który obowiązywał będzie w Polsce od 1 maja 2004r. Systemem tym objęte będzie każde przedsiębiorstwo i organizacja prowadząca wymianę handlową z państwami członkowskimi UE.

http://www.koma.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top