Konflikt Prokomu i PPI

Trwające od ponad roku negocjacje pomiędzy Polską Platformą Internetową Sp. z o.o. (PPI), a w/w spółkami, jak do tej pory nie dały rezultatu. PPI zamierza dochodzić swych praw na drodze sądowej.

W grudniu 2000 roku Polska Platforma Internetowa opracowała dla firmy Prokom Software S.A. pakiet rozwiązań wizerunkowych, w tym strategię komunikacji i kreacji, następnie na tej podstawie przygotowała projekty reklam, które miały zostać wykorzystane w kampanii reklamowej klienta (bilboardy i media drukowane). Podobną ofertę PPI zaproponowała firmie Prokom Internet S.A.

Z oferty skorzystała jedynie firma Prokom Software S.A., która przeprowadziła takową kampanię na przełomie roku 2000/ 2001, płacąc stosowne wynagrodzenie autorowi, tj. PPI, za wykorzystanie materiałów.
Tymczasem, projekt ów został nieco zmodyfikowany bez wiedzy i zgody PPI, a następnie umieszczony na stronach www firmy Prokom Internet S.A.

W ten sposób naruszono autonomię dzieła, ingerując w nie i zmieniając jego pierwotną koncepcję oraz nośnik, na jakim projekt miał być eksploatowany. W zaakceptowanej przed podjęciem prac ofercie była mowa o polach eksploatacji związanych z Internetem, ale Prokom Software z niej nie skorzystał. Natomiast – co istotniejsze – autorskie prawa majątkowe do projektu zostały przekazane wyłącznie firmie Prokom Software S.A., a nie firmie Prokom Internet S.A., które to firmy stanowią odrębne jednostki prawne. Nie wiadomo więc, na jakiej podstawie firma Prokom Internet S.A. zdecydowała się wykorzystywać materiał, do którego nie miała żadnych praw. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zostało naruszone prawo zarówno przez Prokom Software S.A. i Prokom Internet S.A.

Ochrona praw autorskich dotyczy każdego, kto te prawa narusza, a wykorzystanie dzieła bez zgody autora stanowi naruszenie jego autorskich praw majątkowych, w tym wypadku praw PPI.

Według Prawa autorskiego wszelka ingerencja w dzieło wymaga zezwolenia Twórcy utworu pierwotnego. Nie podlega dyskusji fakt, że PPI nigdy nie udzieliło Prokom Software S.A. zgody na rozpowszechnianie projektu, o którym mowa.

PPI ustaliła kwotę odszkodowania i od sierpnia 2001 roku prowadzi rozmowy z firmą Prokom Software S.A. i Prokom Internet S.A. Do tej pory firma Prokom zdjęła jedynie ze stron www bezprawnie wykorzystywany projekt i nie wykazuje woli zakończenia tej dyskusji. Wygląda jednak na to, że sprawa znajdzie się w sądzie. W czerwcu br. PPI złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie i czeka na wyznaczenie terminu rozprawy oraz ostateczne rozstrzygnięcie zaistniałego sporu.

http://www.ppi.com.pl
http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

e-Commerce Polska awards
14.05.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry