Licytacja reklamy – zyski dla dzieci

22 sierpnia 2005r., na stronie internetowej kopd.pl, rozpocznie się kolejna, trzecia licytacja powierzchni reklamowych, z której dochód przeznaczony jest na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie.

'Dwa poprzednie projekty zakończyły się sukcesem – ponad 130 tys. zł przeznaczyliśmy na naszą działalność statutową. Dzięki życzliwości Wydawnictw Agora S.A. i Polityka po raz trzeci możemy zorganizować licytację, z której środki wykorzystamy na pomoc dzieciom, naszym podopiecznym’ – mówi Magdalena Stachowiak, z Komitetu Ochrony Praw Dziecka, szefowa działu projektów i PR .

Patronat medialny nad projektem objął portal Media News.

Celem projektu LICYTACJA jest zgromadzenie środków finansowych na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dochód z niej przeznaczony będzie w całości na pomoc dziecku i jego rodzinie. Internetowa aukcja na stronach kopd.pl potrwa 35 dni, jej zakończenie nastąpi 26 września 2005r., o godzinie 12 . W tym czasie, przez całą dobę, każdy upoważniony będzie mógł wziąć w niej udział oraz śledzić jej przebieg.

http://www.kopd.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry