Link4: prawie 10.000 polis w I kwartale

Opublikowano: 21 maja 2003. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

Od 14 stycznia do 31 marca 2003 roku Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA sprzedało 9 769 polis i zanotowało przypis składki brutto w wysokości 7 681 tys. zł. Inkaso składki w tym okresie wyniosło 5 671 tys. zł. W tym czasie zgłoszono 118 szkód. Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi kształtuje się na poziomie 243 proc.

Pierwszy kwartał 2003 roku to także pierwsze dwa i pół miesiąca ubezpieczeń direct w Polsce. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA rozpoczęło działalność operacyjną 14 stycznia 2003 roku. Nieznane dotąd w Polsce ubezpieczenia direct spotkały się z ogromnym zainteresowaniem klientów. Od początku działalności Link4 przekracza plany sprzedaży.

„Wyniki finansowe Link4 SA są satysfakcjonujące dla akcjonariuszy, a jednocześnie uwiarygodniają firmę w oczach klientów. Po pierwszym kwartale mogę stwierdzić, że plany Link4 na 2003 rok zostaną dotrzymane, a ambicją firmy jest, aby zostały przekroczone” – powiedział Wojciech Rabiej, Dyrektor Finansowy Link4 TU SA.

Link4 w I kwartale br. poniosło koszty działalności ubezpieczeniowej w wysokości 12 978 tys. zł. Ujemny wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych Link4 w omawianym okresie wyniósł 13 915 tys. zł, natomiast strata netto ukształtowała się na poziomie 10 279 tys. zł. Wyniki te są zgodne z założeniami inwestycji. Sprawozdania finansowe Link4 są weryfikowane przez jedną z czołowych firm audytorskich.

Kapitał akcyjny Link4 TU SA wynosi 38 mln zł, a 2 mln zł stanowi fundusz organizacyjny. Akcjonariusze towarzystwa wyrażają gotowość podwojenia inwestycji w Link4 w miarę rozwoju działalności firmy.

http://www.link4.pl

Sylwester KozakLink4: prawie 10.000 polis w I kwartale

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.