'Lista Wildsteina' dostępna w Gooru.pl

Gdańska firma Panorama Internetu, twórca wyszukiwarki zasobów internetowych Gooru.pl zdecydowała się na udostępnienie technologii Gooru do przeszukiwania tzw. ‘Listy Wildsteina’. Listę można znaleźć bezpośrednio na stronie wyszukiwarki.

Wyszukiwarka Gooru.pl umożliwia przeszukiwanie nazwisk znajdujących się na liście. W tym celu przygotowana została specjalna zakładka nazwana Lista Wildsteina. Użytkownik po wpisaniu w okno wyszukiwarki interesujących go danych – imienia i nazwiska otrzyma wyświetlony fragment listy spełniający zadane kryteria.

Twórcy Gooru.pl zdecydowali się na udostępnienie listy będącej częścią zbiorów katalogowych zasobów IPN, ponieważ jest to jedno z najczęściej wyszukiwanych słów w internecie. Ponadto wizją internetu jest powszechny dostęp do informacji a każdy człowiek indywidualnie podejmuje decyzję jak je wykorzystać. Misją wyszukiwarki jest ułatwienie użytkownikowi dostępu do informacji.

Ponieważ pojawiły się pogłoski dotyczące prób zmiany zawartości listy poprzez wymazywanie i dopisywanie nazwisk zamieszczona została jedna z pierwszych wersji tej listy pochodząca bezpośrednio z mediów (czyli prawdopodobnie bardzo bliska lub identyczna z listą pierwotną).

Lista ta jest rejestrem ok. 240 tys. nazwisk osób powiązanych z numerami identyfikującymi dokument w archiwach IPN. Te numery zostały nadane przez pracowników IPN, a nie przez twórców teczek. Na liście znajdują się nazwiska osób, którymi interesowały się peerelowskie służby bezpieczeństwa: zarówno pracownicy i tajni współpracownicy (tzw. TW) tych służb, jak i kandydaci na tajnych współpracowników. Numeracja i oznaczenia w/g IPN stanowią wyłącznie oznaczenia katalogowe i wszelka ich interpretacja co do powodu znalezienia się na liście mija się z rzeczywistością. Należy również pamiętać, że takie samo imię i nazwisko może posiadać jednocześnie wiele osób.

Twórcy Gooru.pl zdecydowali się na publikację tej listy również po to, aby ułatwić wszystkim użytkownikom sprawdzenie zasobów listy oraz ułatwić oficjalnie zwrócenie się do Instytutu po udostępnienie swojej teczki. Osobom pokrzywdzonym, których nazwiska znajdują się na ‘liście Wildsteina’, należy udostępniać ich teczki w trybie przyspieszonym – tak uznało Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

http://www.gooru.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry