Majchrzak nowym Prezesem Zarządu Grupy One-2-One

8 grudnia rada nadzorcza One-2-One zdecydowała o powołaniu jednego z głównych akcjonariuszy – Piotra Majchrzaka na stanowisko Prezesa Zarządu. Tomasz Długiewicz, dotychczas pełniący tę funkcję zostanie wiceprezesem Spółki. Do zarządu wejdzie również Wojciech Ratymirski, Dyrektor Finansowy. Zmiana ma na celu wzmocnienie zarządu w sferze kierowania grupą kapitałową oraz oddzielenie działalności inwestycyjnej od operacyjnej.

– Dzisiaj dla One-2-One istotnym elementem jest zarządzanie grupą i jej finansowaniem. Piotr Majchrzak ma duże doświadczenie oraz dysponuje znajomością odpowiednich narzędzi zarządzania grupą kapitałową. Jestem przekonany, że jego kompetencje będą bardzo pomocne w realizacji strategii rozwoju Spółki. Zmiany własnościowe oraz wykorzystanie największych akcjonariuszy Spółki to optymalny sposób zarządzania grupą. – mówi Tomasz Długiewicz, dotychczasowy Prezes One-2-One.
Majchrzak nowym Prezesem Zarządu Grupy One-2-One 1
– Teraz naszym najważniejszym wyzwaniem jest uporządkowanie obszaru inwestycyjnego grupy kapitałowej One-2-One. Obecnie jesteśmy w trakcie emisji obligacji Spółki. Pozyskane środki planujemy przeznaczyć na inwestycje – mówi Piotr Majchrzak, nowy Prezes One-2-One.

Do zadań nowego Prezesa będzie należało zarządzanie grupą, nadzorowanie inwestycji oraz działalności spółek zależnych. Tomasz Długiewicz skoncentruje się na rozwoju nowych produktów grupy.

Piotr Majchrzak jest związany z One-2-One od blisko12 miesięcy, wówczas nabył 7,5% akcji spółki One-2-One. Do grudnia 2009 roku sprawował obowiązki prezesa zarządu MNI S.A., giełdowej spółki z tego sektora. Kierując nią doprowadził do znaczącego wzrostu jej przychodów i rentowności, kapitalizacja MNI wzrosła do ponad 400 mln zł.

Kolejne zmiany dotyczą nowo powołanego członka zarządu Spółki – Wojciecha Ratymirskiego, którego wejście w struktury zarządu jako Dyrektora Finansowego (stanowisko to piastuje w One-2-One od ponad roku) jest naturalnym krokiem w spółkach kapitałowych. Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy One-2-One S.A., a IBD Management (podmiotem wyspecjalizowanym we wspomaganiu zarządzania w spółkach kapitałowych), w którym Wojciech Ratymirski jest jednym z partnerów.

Na własną prośbę zarząd opuszcza Jarosław Przybyła, który dzięki temu będzie mógł skoncentrować się na koordynacji bieżącej działalności segmentów, za które odpowiada i relacjach z klientami Spółki.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry