mBank ubezpiecza karty

mBank – pierwszy wirtualny bank w Polsce, detaliczne ramię BRE Banku SA, z dniem 15 maja br. wprowadza wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym STU Ergo Hestia SA – ubezpieczenie kart płatniczych dla swoich Klientów pod nazwą Pakiet Bezpieczna Karta. Jest to pierwsze ubezpieczenie oferowane przez bank wirtualny na polskim rynku, gwarantujące zabezpieczenie środków pieniężnych zgromadzonych na koncie (do sumy ubezpieczenia) po utracie karty oraz pokrycie strat w razie rabunku gotówki pobranej z bankomatu.

mBank gwarantuje zwrot środków finansowych do sumy ubezpieczenia, utraconych w wyniku nieuprawnionych transakcji dokonanych przez osoby nieupoważnione już na 12 godzin przed zastrzeżeniem karty Visa Electron lub Visa Business Electron i aż na 24 godziny przed zastrzeżeniem karty Visa Gold.

Zakres ubezpieczenia obejmuje środki utracone m.in. w wyniku nieuprawnionych transakcji sklepowych, internetowych, wypłat bankowych i bankomatowych. Suma ubezpieczenia dla karty Visa Electron wynosi 5000 zł., zaś dla karty Visa Gold – 20000 zł.

Dodatkowo w skład Pakietu Bezpieczna Karta wchodzi ubezpieczenie posiadacza karty od rabunku gotówki pobranej z bankomatu w ciągu 1 godziny od dokonania wypłaty. W tym przypadku suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł dla kart Visa Electron i Visa Business Electron oraz 5000 zł dla kart Visa Gold.

Możliwość korzystania z Pakietu obejmuje posiadaczy wszystkich kart Visa wydawanych przez mBank, z wyjątkiem eKarty. Zakres ubezpieczenia nie ogranicza się tylko do terenu Polski – obejmuje wypadki na całym świecie.

Nową usługą objęci są bezpłatnie wszyscy Posiadacze kart Visa Gold, natomiast posiadacze kart Visa Electron i Visa Business Electron mogą skorzystać z niej na życzenie, za opłatą w wysokości 2,50 zł. miesięcznie. W tym przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia kart następuje przez złożenie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia przez właściciela rachunku. Deklarację wystarczy złożyć telefonicznie za pośrednictwem całodobowej mLinii: 0 801 36 22 65.

Posiadacz karty, który poniesie szkodę objętą ubezpieczeniem powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do mBanku oraz na Policję. Odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia wypłaca się po ustaleniu wartości nieuprawnionych transakcji w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wypadku.

Od chwili powstania mBanku w listopadzie 2000 roku do dziś wydano ponad 210 tys. kart Visa.

http://www.mbank.com.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top