Media jeszcze bardziej Regionalne

Gazeta 2.0. to nowa strategia marketingowa dzienników należących do grupy Media Regionalne. Jej istotą jest interaktywność, nowoczesność zastosowanych rozwiązań oraz głębokie zaangażowanie w życie regionu i Czytelników. Hasłem przewodnim wszystkich działań jest „Mała Ojczyzna – Duża Sprawa!”.
Nowa strategia Mediów Regionalnych to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania Czytelników, a także rosnącą konkurencję i rozwój Internetu. Strategia GAZETA 2.0 zakłada nie tylko wzmożoną aktywność w obszarze Internetu, ale także przenosi na obszar mediów drukowanych idee i możliwości, jakie dotąd wiązały się wyłącznie z internetowym trendem web 2.0., takie jak np.  aktywny udział odbiorcy w tworzeniu medium.
– Nowe podejście do Czytelnika wymaga  zmian w całej organizacji, w tym zmiany mentalnej. – wyjaśnia Joanna Pilcicka, Prezes Zarządu Mediów Regionalnych – Podjęliśmy wyzwanie i chcemy  iść tą drogą. Jest to nasza odpowiedź na zmieniające się otoczenie i nowe potrzeby Czytelników w zakresie konsumpcji mediów. – Nowa strategia konsekwentnie pozycjonuje dzienniki Mediów Regionalnych w obszarze prasy regionalnej, ale przede wszystkim trwale zmienia sposób funkcjonowania regionalnych gazet codziennych. Być blisko Czytelnika, to nie tylko pisać o jego sprawach, – dodaje Prezes Pilcicka – ale także angażować go w życie społeczne lub odpowiadać zaangażowaniem na jego inicjatywy.

Celem nadrzędnym wprowadzenia nowej strategii jest ugruntowanie rynkowej przewagi Mediów Regionalnych i zbudowanie solidnych podstaw ich rozwoju w przyszłości.
– Wierzymy, że zaplanowane projekty, realizowane w ramach strategii Gazeta 2.0. pozwolą wzmocnić pozycję Grupy Media Regionalne na rynku prasowym – mówi Dorota Łojewska, Krajowy Dyrektor Marketingu Grupy Media Regionalne. Dzięki udostępnieniu narzędzi do komunikowania się między sobą Czytelnicy będą współtworzyć swoje gazety i wspólnie z redakcjami budować lokalne społeczności, zintegrowane wokół ważnych spraw i wydarzeń w regionie.

Nowej strategii będzie towarzyszyć wsparcie marketingowe. Do bieżącej promocji zaplanowano wykorzystanie nowoczesnych narzędzi. W drugiej połowie roku nasze projekty urzeczywistnią się. – mówi Dorota Łojewska –Wtedy też zaplanowana jest szersza komunikacja zmian i korzyści z nich płynących.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top