Microsoft Business Solutions AXAPTA w Kredyt Bank

Microsoft Business Solutions poinformował o wdrożeniu rozwiązania Microsoft Business Solutions AXAPTA w Kredyt Bank. System ułatwi Bankowi bieżącą wycenę aktywów z pełną księgowością dla kilku funduszy inwestycyjnych oraz kontrolę limitów inwestycyjnych.

Microsoft Business Solutions AXAPTA jest wydajnym, skalowalnym i uniwersalnym rozwiązaniem klasy ERP II. System charakteryzuje się dużą elastycznością zapewniającą łatwe dopasowanie do potrzeb rozwijającej się organizacji. Microsoft Business Solutions AXAPTA gwarantuje płynne powiązanie procesów “front” i “back office” w jedną logikę biznesową, zapewniając pełny przepływ informacji w czasie rzeczywistym. Głównymi elementami systemu MBS AXAPTA są ERP, CRM i aplikacje e-biznesowe.

Kredyt Bank postanowił stworzyć System Wyceny Aktywów funduszy banku na platformie MBS AXAPTA w marcu br. Wdrożenie systemu dopasowanego do oczekiwań Kredyt Banku, było zrealizowane w dwóch etapach w ciągu trzech miesięcy. Pierwszy etap obejmował zaprojektowanie systemu zgodnie z potrzebami Kredyt Banku, drugi – wdrożenie.

O wyborze MBS AXAPTA zdecydowała:
– nowoczesna technologia obiektowa,
– otwartość systemu – szybkie środowisko do tworzenia nowych funkcjonalności ,
– korzystna relacja cena/jakość ,
– relatywnie niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu ,
– szybka reakcja na zmiany potrzeb organizacji.

“Decydując się na wybór systemu, oczekiwaliśmy elastyczności w definiowaniu parametrów systemowych. Zależało nam na nowoczesnej technologii umożliwiającej wdrożenie systemu w jak najkrótszym czasie. Dużą wagę przywiązywaliśmy do automatycznego pozyskiwania danych z systemów zewnętrznych; ponadto istotna była łatwość i intuicyjność obsługi systemu z poziomu użytkownika” – powiedział Robert Kubala, Z-ca Dyrektora Departamentu Usług Kustodialnych Kredyt Banku. – “MBS AXAPTA w pełni sprostała naszym oczekiwaniom. Dzięki temu systemowi zyskaliśmy otwarte środowisko zapewniające nam swobodę w tworzeniu nowych funkcjonalności, pozwalające na wykonanie modułów wspomagających inne produkty i linie biznesowe; intuicyjne narzędzie do raportowania i definicji menu, a także pełną integrację z zewnętrznymi systemami i źródłami danych. Dysponujemy również pełnym kodem źródłowym aplikacji, dzięki czemu możemy sami rozwijać aplikację bez konieczności angażowania zewnętrznego specjalisty”.

Wdrożenie systemu MBS AXAPTA wykonał Bonair S.A. , partner MBS. “Nowoczesna technologia i silna parametryzacja Systemu Wyceny Aktywów pozwalają na łatwe definiowanie przez użytkownika nowych instrumentów finansowych, schematów księgowań i raportów – wyjaśnił Jan Szymanowski, wiceprezes Zarządu Bonair S.A. – “System MBS AXAPTA jest dostępny wraz z narzędziami dla programisty i kodami źródłowymi. System jest silnie zintegrowany ze środowiskiem Windows (COM, ActiveX), co umożliwia łatwą wymianę dokumentów i danych np. z programami MS Office”.

Moduł wertykalny, wykonany przez Bonair S.A., obejmuje m.in. obsługę operacji na instrumentach finansowych ze wszystkimi konsekwencjami księgowymi, codzienną wycenę aktywów, automatyczne wczytywanie danych z giełdy i z biura maklerskiego, obsługę limitów oraz sprawozdawczość.

System Wyceny Aktywów jest rozwiązaniem bardzo elastycznym dającym użytkownikowi możliwość rozwoju bez udziału konsultantów zewnętrznych. Ma to bezpośredni wpływ na koszty utrzymania i eksploatacji. Upoważniony użytkownik decyduje o planie kont i ustawieniu parametrów pracy SWA, a także dysponuje prostymi w obsłudze narzędziami do określania zawartości ekranów i zestawień. Prognoza wyceny przed zaksięgowaniem ułatwia uporządkowanie zapisów w księgach.

Wpisy promowane

Wydarzenia

e-Commerce Polska awards
14.05.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry