Nagroda Filmowa od Amnesty International

Polska sekcja Amnesty International wspólnie z organizatorami 5 edycji festiwalu Planete Doc Review przyzna w maju 2008 po raz pierwszy swoją Nagrodę Filmową. Laureatem zostanie autor najlepszego dokumentu o tematyce nawiązującej do praw człowieka. Odrębne Jury wyłoni zwycięzcę spośród filmów konkursowych, nominowanych do tej kategorii.
Amnesty International chce w ten sposób uhonorować filmowców za ich wkład i zaangażowanie w dokumentowanie problemów związanych z łamaniem praw człowieka. Festiwal Planete Doc Review, na którym corocznie pokazywane są najlepsze i najważniejsze filmy dokumentalne z całego świata, jest do tego znakomitą okazją. AI oraz organizatorzy festiwalu liczą, że dzięki Nagrodzie Filmowej Amnesty International ważne filmy poświęcone prawom człowieka  nie przejdą bez echa i uda się zachęcić coraz szersze grono twórców do podjęcia tej tematyki.

PLANETE DOC REVIEW to Festiwal, na którego program składają się najwybitniejsze pełnometrażowe filmy dokumentalne świata, prezentowane oraz nagradzane zarówno przez krytyków jak i widzów na najbardziej prestiżowych Międzynarodowych Festiwalach Filmowych, w tym zdobywcy Oscarów. Corocznie na festiwalu przyznawane są trzy nagrody: Millennium Award w konkursie głównym, Nagroda Publiczność oraz Nagroda Polskich Krytyków Filmowych. W tym roku do tego grona dołączy również Nagroda Filmowa Amnesty International.

Amnesty International jest niezależnym ruchem o światowym zasięgu, broniącym praw człowieka. Jej członkowie od 1961 r. aktywnie działają na rzecz uwolnienia więźniów sumienia, czyli osób bezprawnie więzionych za pokojowe głoszenie poglądów oraz domagają się uczciwych i  szybkich procesów dla więźniów politycznych. Organizacja kategorycznie sprzeciwia się stosowaniu tortur i kary śmierci oraz pozasądowym egzekucjom i „zaginięciom”. W uznaniu jej zasług dla przestrzegania praw człowieka na świecie, w 1977 roku Amnesty International została uhonorowana  Pokojową Nagrodą Nobla.

www.amnesty.org.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry