Newitech w Multimedialnym Miasteczku

Projekt Multimedialnego Miasteczka w Nowym Sączu znalazł się na liście priorytetowych projektów Programu Operacyjnego “Innowacyjna Gospodarka”. Newitech to jedna z firm informatycznych, które będą uczestniczyć w tym ogólnopolskim projekcie.
Multimedialne Miasteczko to koncepcja ponadregionalnego ośrodka informatycznego, który powstanie przy Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Miasteczko, według wstępnych szacunków, będzie kosztować ponad pół miliarda złotych, z czego sporą część sfinansować ma UE w ramach programów Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Wizja projektu zakłada budowę infrastruktury oraz przestrzeni biurowej dla firm reprezentujących branże wysokich technologii, m.in. informatycznych, multimedialnych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych. Miasteczko ma być ośrodkiem nowej generacji, centrum łączącym w sieci wzajemnych powiązań i wymiany informacji najnowsze zdobycze technologii oraz media: Internet, telewizję i telekomunikację. Nowosądecka uczelnia ma udzielać naukowego wsparcia dla inwestycji.

Projekt Multimedialnego Miasteczka obok rozwoju infrastruktury informatycznej zakłada także budowę hal zdjęciowych, studiów filmowych, graficznych i dźwiękowych. Stopień nagromadzenia technologii oraz zakres kompetencji i możliwości będą znacznie przewyższać obecnie istniejące europejskie centra innowacji.

Newitech, podobnie jak inne uczestniczące w projekcie firmy IT, należy do Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych. Ideą Klastra jest współpraca w jego ramach wszystkich zrzeszonych firm, w tym także wzajemnie ze sobą konkurujących. Główną rolą Newitechu będzie wzbogacenie kompetencji Miasteczka w rozwiązania informatyczne ukierunkowane na zarządzanie procesami biznesowymi, zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak również urzędach administracji publicznej. Poza tym merytoryczny wkład Newitechu obejmie rozwiązania odpowiadające za zarządzenie obiegiem informacji, archiwizację dokumentów oraz systemu klasy CRM.

Zarząd spółki Newitech ma nadzieję, że zapowiedzi dotyczące powołania w Miasteczku kompetencji multimedialnych otworzą przed firmą nowe możliwości wykorzystania autorskich rozwiązań – przede wszystkim w koncernach medialnych i projektach rozrywkowych, takich jak np. gry internetowe.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry