Nowa wersja Kaspersky Administration Kit

Firma Kaspersky Lab, producent oprogramowania służącego do ochrony danych, informuje o opublikowaniu nowej, polskojęzycznej wersji oprogramowania Kaspersky Administration Kit (5.0.1104) służącego do scentralizowanego zarządzania ochroną antywirusową w sieciach firmowych. W celu ułatwienia użytkowania oraz zwiększenia wydajności wprowadzono wiele zmian i udoskonaleń w interfejsie, architekturze i funkcjach aplikacji.

Dzięki ponad 50 udoskonaleniom nowa wersja oprogramowania Kaspersky Administration Kit jest jeszcze bardziej ułatwia pracę administratora. Przede wszystkim, nowy interfejs konsoli administracyjnej czyni ją łatwiejszą w użytkowaniu. Zwiększono stopień automatyzacji czynności administracyjnych – nowe komputery podłączane do sieci są wykrywane i rejestrowane bez konieczności udziału administratora. Komputery te mogą zostać automatycznie dodane do wskazanej grupy administracyjnej.

W nowej wersji udoskonalono jakość przetwarzania zainfekowanych plików. Administrator może centralnie przechowywać listę podejrzanych plików poddanych kwarantannie na stacjach roboczych działających w firmowej sieci. Wprowadzono także obsługę wielu profili dla tej samej aplikacji wraz z aktywacją określonego profilu podczas ataku wirusa.

Kaspersky Administration Kit służy do scentralizowanego zarządzania firmowymi systemami antywirusowymi działającymi w oparciu o produkty Kaspersky Lab. Aplikacja zapewnia optymalizację pracy administratora dzięki możliwości kontrolowania i monitorowania ochrony w sieci niezależnie od jej rozmiaru i struktury geograficznej. Kaspersky Administration Kit obsługuje wszelkie typy konfiguracji sieci wykorzystujących protokoły TCP/IP.

Kaspersky Administration Kit pozwala administratorowi na wykonywanie szeregu operacji sieciowych z poziomu własnej stacji roboczej. Oprogramowanie może zostać wykorzystane do przeprowadzenia zdalnej instalacji produktów Kaspersky Lab na nieograniczonej ilości komputerów oraz do uaktualniania antywirusowych baz danych (automatycznie lub na podstawie terminarza) wszystkich aplikacji zainstalowanych w firmowej sieci, bez potrzeby każdorazowego pobierania danych z Internetu. Produkt wyposażony jest w zaawansowany system raportowania, który może ostrzegać o szeregu zdarzeń, włącznie z wykryciem wirusa, błędem podczas aktualizacji, a także wykryciem nowego komputera w sieci.

Administrator może grupować firmowe stacje robocze uwzględniając pełnione przez nie funkcje oraz zainstalowane aplikacje. Scentralizowana konfiguracja aplikacji przeprowadzana jest w oparciu o profile grupowe utworzone przez administratora. Jednocześnie, parametry aplikacji mogą być konfigurowane oddzielnie dla poszczególnych komputerów. Administrator może także dostosować funkcjonowanie aplikacji poprzez tworzenie i uruchamianie zadań dla zestawu komputerów przypisanych do różnych grup administracyjnych.

Kaspersky Administration Kit wyposażony jest w kompletny system gromadzenia danych i generowania raportów. Program pozwala na scentralizowane przechowywanie informacji o funkcjonowaniu wszystkich aplikacji firmy Kaspersky Lab zainstalowanych w sieci firmowej, weryfikację poprawności funkcjonowania tych aplikacji oraz generowanie raportów w oparciu o zgromadzone dane. Raporty mogą być przedstawiane z różnym stopniem szczegółowości.

http://www.kaspersky.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top