Nowe badanie Salesforce – przyszłością rynek mobilny, media społecznościowe i e-mail marketing

Salesforce przeprowadził globalne badanie, w którym wzięło udział ponad 4 000 menedżerów odpowiedzialnych za marketing. „2016 State of Marketing” to nie tylko zmiany w trendach marketingowych, ale również kierunki ewolucji marketingu.

Najsilniejsze zmiany dotyczą potrzeby wykorzystywania nowych technologii, zwiększania mobilności w relacjach z klientami i aktywizowania klientów poprzez społeczności internetowe. Dziś sporo mówi się o tym, że zmiana modeli zakupowych i ogólnie stylu życia ludzi wymusza na firmach ciągłe dostosowywanie działań do nowych realiów. Nasze badanie pokazuje, że firmy w różnym stopniu starają się reagować na te zmiany rewidując swoje strategie, inwestycje i działania. Co jest jednak dużo ważniejsze to fakt, że firmy, które szybciej dostosowują marketing i systemy komunikowania się z rynkiem osiągają wyraźnie lepsze rezultaty w swoich branżach i w ten sposób powiększają swoją przewagę nad konkurentami – powiedział Krzysztof Augustynowicz, Senior Account Executive Emerging Markets w Salesforce.

Dziewięć generalnych wniosków

  1. Kontakt z firmą jest jak podróż, czyli moda na customers journey. Jest to umiejętność budowania relacji i kontaktu z klientami na wiele sposobów i w różnych kanałach – poza tradycyjnymi sposobami również przez urządzenia mobilne, e-mail, sieci społecznościowe czy serwis internetowy. Najskuteczniejsze firmy wygrywają dziś konkurencję dzięki wdrażaniu strategii customers journey. To podejście do działań marketingowych jest 8,8 częściej deklarowane przez grupę High performers w porównaniu do grupy Underperformers. 73% ogółu szefów marketingu jest zdania, że customers journey ma pozytywny wpływ na zaangażowanie klientów. Chęć modelowania strategii w tym kierunku jest obecnie na drugim miejscu na liście priorytetów szefów marketingu.

customer journey

  1. Customers experience – troska o pozytywne wrażenia i opinie. W porównaniu z Underperformers najskuteczniejszym firmom 7,7-krotnie częściej udaje się zachować pełną spójność w komunikacji i działaniach ukierunkowanych na klientów, niezależnie od sposobu interakcji i fazy współpracy z nimi (przed sprzedażą, w procesie sprzedaży i w ramach obsługi po sprzedaży). Zdolność taką deklaruje jedynie 4% firm z grupy Underperformers.
  1. Najlepsi szybciej przyswajają nowe technologie. Nadążanie za rozwojem technologii wymaga od menedżerów otwarcia się na nowości i adaptacji do zmian. 53% najskuteczniejszych menedżerów marketingu jest zdania, że w pełni nadąża za trendami technologicznymi. W grupie Underperformers odsetek ten stanowi tylko 4%. Najskuteczniejsi menedżerowie planują ciągłe zwiększanie wydatków na nowe technologia i narzędzia marketingowe (72% firm zwiększy nakłady na ten cel w ciągu 2 najbliższych lat).
  1. Skuteczny marketing wymaga poparcia zarządu. 83% szefów marketingu w grupie High performers potwierdza, że zarządy w ich firmach są w pełni zaangażowane we wspieranie strategii marketingowej. W firmach osiągających słabsze wyniki od średniej podobnego zdania jest mniej niż 1/3 menedżerów. Wsparcie zarządu pomaga nadawać wyższy priorytet planowanym wydatkom na marketing, co w rezultacie zwiększa skuteczność działań w tym obszarze i przekłada się na rezultaty biznesowe.

wspolpraca z zarzadem

  1. Utrzymywanie wielu kanałów komunikacji wymaga zarządzania on-line. Gdy firma kontaktuje się z rynkiem na wiele sposobów, niezbędne jest zachowanie spójności w przekazywanych informacjach oraz integracja kanałów komunikacji i obsługi. Decydenci wskazują przy tym, że równie istotna jest umiejętność zarządzania działaniami w trybie on-line w każdym z kanałów cyfrowych. Najlepsze firmy w porównaniu do reszty rynku częściej przyznają, że działania z różnych obszarach są wpisane w strategię marketingową i zintegrowane – 3,2 częściej w odniesieniu do serwisów społecznościowych, 3,4 w odniesieniu do e-mail marketingu i 5-krotnie częściej w odniesieniu do marketingu mobilnego.
  1. Wszyscy stawiają na marketing mobilny. Rok od poprzedniego badania widać ponad 100% postęp w rozwoju marketingu mobilnego. Wzrost wydatków i koncentracji działań odnosi się zarówno do upowszechniania aplikacji mobilnych, jak i komunikacji przez urządzanie mobilne. Przez ostatni rok firmy notują 98% wzrost wykorzystania aplikacji mobilnych i 111% wzrost wykorzystania komunikacji SMS. To dziś obecnie dwa najpopularniejsze sposoby angażowania klientów w kanale mobilnym.

marketing mobilny

  1. Personalizacja w komunikacji e-mail. Firmy coraz częściej wykorzystują technologie do automatycznego generowania personalizowanych e-maili w oparciu o narzędzia prognozujące zdarzenia i badające zachowania klientów w sieci. Najwyraźniej jest to bardzo skuteczna metoda wspierająca sprzedaż. E-mail to obecnie główne narzędzie marketingowe mające wpływ na generowanie przychodów – tak twierdzi 49% szefów marketingu w porównaniu z 20% w ubiegłym roku. 
  1. Działania w społecznościach dają coraz większy zwrot z inwestycji. W ubiegłym roku 3 z 5 obszarów, w których firmy planowały największy wzrost wydatków, związane były z działaniami w serwisach społecznościowych. Działania w tym kierunku musiały przynieść pozytywne rezultaty, skoro obecnie 75% szefów marketingu deklaruje, że osiąga zwrot z inwestycji w działania w społecznościach.
  1. Coraz więcej środków na reklamę w społecznościach. Niemal 2/3 firm (wśród High performers aż 80%) planuje w 2016 r. zwiększać wydatki na reklamę w serwisach społecznościowych. 83% firmy z grupy High performers będzie wykorzystywać coraz więcej danych klientów dla jak najlepszej segmentacji i targetowania przekazu reklamowego w społecznościach.

social media

Raport „2016 State of Marketing” powstał na podstawie badania, w którym wzięło udział blisko 4000 szefów marketingu z firm z Ameryki Północnej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich oraz Australii, Brazylii i Japonii. Badanie objęło również firmy, które nie wykorzystują rozwiązań Salesforce.

Badanie zrealizowane przez Salesforce objęło firmy działające zarówno w segmencie B2C, jak i B2B. Pełna opracowanie badania „2016 State of marketing” dostępna jest pod adresem: www.salesforce.com/stateofmarketing

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry