Nowe pokolenie inaczej postrzega telefon komórkowy

Wbrew wyobrażeniom rodziców, komórka jest dla dziecka przede wszystkim kolejną elektroniczną zabawką, a nie medium komunikacji i podtrzymywania więzi z rodziną.

Między innymi takie wnioski można wysnuć z wyników badań fokusowych dotyczących postrzegania telefonów komórkowych przez dzieci w wieku około 10 lat oraz ich rodziców. Inicjatorami byli operator telefonii mobilnej CenterNet S.A. oraz Instytut Badawczy Millward Brown SMG/KRC.

Badanie z grudnia 2008 roku, jest pierwszym tego typu publikowanym w Polsce. Zostało przeprowadzone na potrzeby akcji firmy CenterNet – Moja Pierwsza Komórka, której celem jest rozpropagowanie zasad bezpiecznego i racjonalnego korzystania z telefonu komórkowego przez dzieci. W toku rozmów z młodymi użytkownikami komórek oraz ich rodzicami ukształtował się obraz współczesnej kultury użytkowania przez nich telefonów.

Podczas gdy decyzja rodziców o wyposażeniu dziecka w komórkę spowodowana jest zazwyczaj dłuższą rozłąką (np. wyjazd na kolonie) i spodziewanymi utrudnieniami w komunikacji dla dziecka chęć jej posiadania jest naturalna – tak jak naturalny jest dostęp do telewizji, komputera czy play-station – to po prostu kolejny element nowoczesnej technologii, do której na co dzień mają szeroki dostęp.

Okazuje się, że korzystanie z telefonu komórkowego może być znakomitym pretekstem do dialogu między pokoleniem młodych i starszych użytkowników. Młodzi ludzie potrzebują starych dobrych zasad, natomiast rodzice chętnie skorzystają z ich wiedzy na temat możliwości wykorzystania nieznanych im dotąd funkcji telefonów komórkowych.

www.mojapierwszakomorka.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top