Nowe zasady rejestracji domen w NASK

NASK zaproponował użytkownikom nowy sposób rejestracji i utrzymywania domen, nowe zasady będą obowiązywać od 18 grudnia.
Główne zmiany (z inicjatywy NASK) dotyczą powołania sądu polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Pozwoli to m.in. na
rozstrzygnięcie w krótkim czasie kwestii, czy doszło do naruszenia praw osoby trzeciej w wyniku zarejestrowania nazwy domeny.

Według nowych zasad NASK obliguje właściciela domeny do przystąpienia do postępowania negocjacyjnego w przypadku zaistnienia sporu o nazwę domeny.

Sąd Arbitrażowy rozpocznie pracę w drugiej połowie stycznia 2003 roku. Lista arbitrów liczy obecnie 22 osoby i będzie stale powiększana.

http://www.nask.pl
http://www.dns.pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

IT w Ubezpieczeniach
09.12.2021
Pytech Summit 2021
09.12.2021
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
16.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry