Nowy zarząd i opcje dla pracowników w K2 Internet SA

Agencja K2 Internet powiększa i reorganizuje zarząd oraz uruchamia program opcyjny dla swoich pracowników. Jest to już ostatni krok w ramach przygotowań do realizacji nowej strategii rozwoju agencji.

W ostatnich dniach października b.r. ukonstytuował się nowy zarząd agencji K2 Internet. W skład zarządu, dotychczas obejmującego Prezesa Michała Lacha i Wiceprezesa Janusza Żebrowskiego, obecnie wchodzą trzy osoby:
Janusz Żebrowski – Prezes zarządu
(w agencji od maja 2000, dotychczas wiceprezes odpowiedzialny za rozwój korporacyjny, zarządzanie finansami oraz współpracę strategiczną z klientami z branż finansowych i B2B);
Michał Lach – Wiceprezes odpowiedzialny za rozwój agencji i strategie e-marketingowe
(założyciel agencji, dotychczas prezes zarządu);
Tomasz Tomczyk – członek zarządu odpowiedzialny za obsługę klientów
(w agencji od grudnia 2002, dotychczas dyrektor obsługi klienta).

Zmiany w zarządzie K2 Internet są ukoronowaniem przeprowadzanej od kilku miesięcy reorganizacji agencji, która przygotowuje się do walki o przywództwo na rynku usług interaktywnych. Nowy skład i struktura zarządu umożliwią K2 zintensyfikowanie akwizycji nowych klientów przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu współpracy z obecnymi partnerami oraz wiarygodności i stabilności finansowej.
Równolegle ze zmianą zarządu akcjonariusze K2 Internet podjęli decyzję o udostępnieniu części posiadanych akcji na potrzeby programu opcyjnego dla pracowników agencji. Nowy Prezes K2 Internet, Janusz Żebrowski, komentuje: „To szalenie ważna decyzja. Opcje na akcje K2 zapewnią najwyższy poziom identyfikacji zespołu z firmą oraz motywacji do wspólnego dążenia do osiągnięcia postawionych celów”.

http://www.k2.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top