O gospodarce – po mistrzowsku

Walizki, kufle złocistego napoju, lotniska oraz drogi szybkiego ruchu – to symbole nowej kampanii reklamowej Union Investment TFI. W ten sposób Towarzystwo promuje subfundusz UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012 inwestujący w spółki z branż, które skorzystają na przygotowaniach Polski do Euro 2012.
Celem kampanii jest poinformowanie konsumentów o tym w jaki sposób każdy z nich może realnie skorzystać na wyjątkowym dla Polski wzroście gospodarczym, silnie stymulowanym przygotowaniami do Mistrzostw Europy w 2012 roku.

– Przeprowadzone ostatnio przez TNS OBOP badania jasno pokazują, że gros Polaków postrzega przygotowania do EURO 2012 jako silnym impuls do rozwoju gospodarczego kraju, nawet jeśli ma pewne obawy o utrzymanie założonego harmonogramu prac. Również zagraniczne instytucje finansowe takie jak Morgan Stanley czy CitiGroup rekomendują w ostatnim czasie Polskę jako wyjątkowo atrakcyjny obszar inwestycyjny. Możemy się więc spodziewać silnego napływu kapitału zagranicznego na nasz rynek – wyjaśnia Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI SA.
– To machina, której nie można zatrzymać. A z efektów jej pracy będzie mógł skorzystać każdy z nas, i to przez całe lata. Rozbudowa infrastruktury przyciąga nie tylko inwestycje zagraniczne, ale przekłada się na większą mobilność wewnątrz kraju i powoduje silny rozwój obszarów o dotychczas małej aktywności. Potężnym zmianon ulegają wzorce zachowań społecznych – jak grzyby po deszczu wyrastając centra handlowo-rozrywkowe, coraz więcej czasu spędzamy poza domem, nasza konsumpcja gwałtownie wzrasta.  Badając bieżącą dynamikę zmian zdecydowaliśmy się skoncentrować inwestycje subfunduszu na tych branżach, które na przestrzeni najbliższych lat powinny przynieść najwyższe zwroty. UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012 to inwestycja wykorzystująca wyjątkową sytuację rynkową, z której grzechem byłoby nie skorzystać – kontynuuje prezes Góra. I dodaje: – W bieżącej kampanii będziemy się starali przy wykorzystaniu różnych rodzajów mediów wyjaśniać odbiorcom – mam nadzieję naszym przyszłym inwestorom – gdzie tkwi potencjał rekomendowanego przez nas rozwiązania i na czym tak naprawdę zarabia każda z branż wyselekcjonowana do UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012. Nawet jeśli ktoś nie zna się na giełdzie, właśnie przy pomocy odpowiednio skonstruowanego i zarządzanego funduszu może zbudować  osobisty zysk i skorzystać z boomu na rynku budowlanym, spożywczym, tranportowym czy turystycznym. Inwestycję warto zacząć odpowiednio wcześniej i systematycznie budować swój kapitał, uniezależniając się tym samym od ewentualnych wahań koniunkturalnych.

Kampania reklamowa Union Investment będzie prowadzona  w prasie, Internecie, telewizji, radiu oraz na outdoorze. – Reklamy  z pewnością zauważą czytelnicy gazet, widzowie TVN24 a także kierowcy w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Słuchacze TOK FM, Radia PIN oraz PR3 będą mieli okazję wysłuchać naszych ekspertów, którzy wyjaśnią jak mechanizmy gospodarcze mogą się przełożyć na budowanie osobistego kapitału. Najwytrwalsi – mogą liczyć na wygrane w konkursach. Działania reklamowo – informacjyjne potrwają ok. 1,5 miesiąca – potwierdza Anna Filipowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji.

Koncepcję kreatywną kampanii przygotowała agencja reklamowa Kofeina, działania internetowe prowadzi IMPartners, za zakup pozostałych mediów  odpowiada MindShare Polska. Relacje mediowe prowadzi Partner of Promotion.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top