Ogólnopolski Kongres MBA

Opublikowano: 18 maja 2006. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

Z inicjatywy Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach od 19 do 20 maja 2006 r., odbędzie się II ogólnopolski Kongres MBA. Spotkanie ma na celu budowanie współpracy w obrębie środowiska absolwentów i słuchaczy MBA z całej Polski.
Podczas tegorocznego Kongresu spotkają się osoby pracujące w różnych branżach: finansach i bankowości, branży produkcyjnej i handlowej, usługach medycznych, w sektorze informatycznym i nowoczesnych technologii. Łączy je jedno – studia MBA.

„Chcemy, by Kongres dał początek FORUM MBA POLSKA, organizacji skupiającej słuchaczy i absolwentów różnych programów MBA w Polsce, liderów biznesu” – mówi dr Piotr Buła, dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wielopłaszczyznowe działania Forum mogą być nastawione z jednej strony na integrację środowiska MBA w Polsce, z drugiej Forum może aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polskiej gospodarki, warunków funkcjonowania firm i rozwoju przedsiębiorczości, wytyczać trendy i dobre praktyki w biznesie.

Na tegoroczny Kongres zaproszeni zostali studenci oraz absolwenci studiów MBA, dyrektorzy programów MBA, wykładowcy MBA Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie wraz z Radą Programową, władze i Rada Patronacka AE, a także prelegenci wykładów gościnnych, m.in. Grzegorz Winogradski z firmy Unimil SA, Claude Millette z WSK-PZL Rzeszów SA, Mirosław Gryszka z ABB Sp. z o.o., Olgierd Meysztowicz z Polindus sp. z o.o., Paweł Olechnowicz z Grupy LOTOS SA oraz dominikanin o. Maciej Zięba – Prezes Fundacji „Instytut Tertio Millennio”.

Część merytoryczna II Kongresu MBA oparta będzie na panelach tematycznych z zakresu negocjacji międzynarodowych, nowych koncepcji zarządzania, w tym zarządzania zintegrowanego i zarządzania międzynarodowego, aspektów prawno-finansowych (tematyka Sarbanes-Oxley), społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorczości i innowacji, Venture Capital. Organizatorzy przygotowali w ramach poszczególnych tematów interaktywne panele, składające się z wykładu, case study oraz dyskusji. Zostaną one przeprowadzone przez zagranicznych partnerów, z którymi współpracuje Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie: Stockholm Univerity School of Business ze Szwecji, St. Gallen Business School ze Szwajcarii, Grand Valley State University ze Stanów Zjednoczonych oraz przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyków ze świata biznesu.

Szczególnie interesująco zapowiada się panel poświęcony trendom edukacji menedżerskiej. Swoje opinie na ten temat przedstawią zarówno dydaktycy (prorektor SGH prof. dr hab. Piotr Płoszajski i Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych AE w Krakowie – prof. dr hab. Aleksy Pocztowski), jak i absolwenci studiów menedżerskich MBA (Adam Pawłowicz, Prezes Zarządu Ruch SA). Zaproszeni goście ze Stowarzyszania ACCA (Gustaw Duda i Małgorzata Sawicka) uzupełnią tematykę edukacji o certyfikaty branżowe.

Spotkanie Kongresowe to jednak nie tylko możliwość poszerzenia horyzontów naukowych i poznania nowoczesnych trendów w biznesie, to również możliwość wymiany poglądów z innymi menedżerami MBA, a także okazja, by pomóc potrzebującym.

Podczas I Kongresu MBA w 2005 roku na prośbę słuchaczy IX edycji Programu MBA w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie zorganizowano aukcję charytatywną na rzecz chorego na stwardnienie rozsiane Macieja Szota. Idea pomocy osobom potrzebującym będzie kontynuowana również podczas II Kongresu MBA. Środki zebrane podczas aukcji w Piwnicy pod Baranami przekazane zostaną na leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi. Prace na aukcję przekazali młodzi krakowscy artyści – Kinga Chromy i Paweł Jasiński.

Hanna LaskowskaOgólnopolski Kongres MBA

Podziel się!

O autorze

hania