Onet.pl wybrał Microsoft Business Solutions CRM

BizTech Konsulting SA zakończył wdrażanie systemu Microsoft Business Solutions CRM na potrzeby funkcjonowania portalu Onet.pl.

BizTech dostarczył 60 licencji MBS CRM, z których będą korzystali pracownicy działu handlowego, marketingu oraz kierownictwa w regionalnych biurach największego polskiego portalu, zarówno w centrali, jak i oddziałach regionalnych. Jest to, jak dotąd, największe wdrożenie systemu MBS CRM

w Polsce, poza siecią partnerów handlowych Microsoftu.

Koncepcję, instalację i konfigurację systemu przygotował BizTech, dokonując, wspólnie ze specjalistami z Onet.pl migracji danych z poprzednio używanych baz. Całość projektu zrealizowano w zaledwie 1,5 miesiąca.

Zbigniew Pieńkowski, dyrektor ds. Outsourcingu i Akwizycji, kierownik projektu ze strony Onet.pl: ‘Dynamiczny rozwój Onet.pl, poszerzanie bazy użytkowników i klientów oraz rozszerzenie zakresu oferowanych produktów i usług spowodował zainteresowanie nowymi, efektywnymi narzędziami zapewniającymi sprawną agregację i wymianę informacji. Niezbędna stała się budowa centralnego repozytorium danych oraz implementacja systemu umożliwiającego szybki i intuicyjny dostęp oraz aktualizację danych. Jesteśmy zadowoleni z systemu opracowanego przez BizTech. Pełne korzyści zostaną osiągnięte z chwilą, gdy CRM w pełni zintegruje się z wewnętrznymi systemami portalu.’

Marek Mochocki, kierownik zespołu BizTech, realizującego wdrożenie: ‘Onet.pl bardzo precyzyjnie określił procesy biznesowe, jakie wspomagać ma nowy system, równie precyzyjnie definiując korzyści, jakich spodziewa się z implementacji systemu. Umożliwiło to szybkie przygotowanie koncepcji systemu opartego na MBS CRM oraz wdrożenie go w rekordowym czasie 1,5 miesiąca – i to wraz z przeszkoleniem szkoleniowców – mentorów.’

W wyniku analizy szczegółowej, BizTech wspólnie z Microsoftem zaproponował rozwiązanie, oparte na systemie MBS CRM 1.2 z licencjami umożliwiającymi jednoczesną pracę 100 użytkowników. System CRM współpracuje ze środowiskiem Active Directory (Windows 2000), bazą danych Microsoft SQL 2000, Microsoft Exchange wraz z programem pocztowym Outlook i modułem Sales for Outlook.

http://www.biztech.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry