ONZ, Google i Cisco w walce z globalnym ubóstwem

ONZ, Google i Cisco zaprezentowały pierwszy serwis internetowy monitorujący postęp w zmniejszaniu się globalnego ubóstwa do 2015 roku. Serwis został opracowany w związku ze światową kampanią Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals — MDG).Witryna jest dostępna pod adresem: www.mdgmonitor.org.
Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon podczas inauguracji projektu  MDG Monitor, podkreślił, że istnieje pilna jest potrzeba zwiększenia globalnej współpracy w tym zakresie przeciwdziałania ubóstwu na świecie.

„Osiągniecie Celów Milenijnych to zadanie dla nas wszystkich i wymaga współpracy rządów, organizacji międzynarodowych, prywatnych przedsiębiorstw oraz społeczeństwa obywatelskiego” — powiedział sekretarz generalny. „Dziękuję firmom Google i Cisco za pomoc w opracowaniu witryny MDG Monitor. Jest to przykład partnerstwa, jakie jest nam potrzebne”.

W inauguracji projektu stanowiącego nowy sposób monitorowania światowego rozwoju sekretarzowi generalnemu ONZ towarzyszyli: Kemal Derviş, administrator Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Carlos Dominguez, wiceprezes firmy Cisco oraz Michael T. Jones, główny technolog firmy Google ds. aplikacji Google Earth i Mapy Google.

ONZ, Google i Cisco w walce z globalnym ubóstwem 1

Serwis MDG Monitor śledzi postępy w realizowaniu zadań kampanii MDG w niemal wszystkich krajach świata. W witrynie prezentowane są bieżące dane dotyczące takich czynników rozwoju jak: zdrowie publiczne, edukacja oraz przyznawanie praw kobietom. Poprzez określenie obszarów rozwoju i wyzwań stojących przed globalną społecznością, serwis MDG Monitor ma za zadanie zwracać  uwagę na kampanię Milenijnych Celów Rozwoju i zapewnić informacje niezbędne politykom i specjalistom ds. rozwoju na całym świecie.

Narzędzie Google Earth, wchodzące w skład serwisu MDG Monitor pozwala internautom oglądać trójwymiarowe obrazy miejsc, w których realizowane są cele kampanii MDG. Mogą również zapoznać się z danymi ONZ i opiniami dotyczącymi sytuacji w poszczególnych krajach objętych programem. MDG Monitor umożliwia ponad 300 milionom użytkowników Google Earth lepiej zrozumieć kampanię MDG
i uświadomić sobie, jak wiele obszarów i zamieszkujących je ludzi potrzebuje pomocy.. Informacja na temat tego narzędzia pojawi się wkrótce w programie Google Earth jako nakładka Global Awareness (Globalna świadomość). Obecnie jest dostępna do pobrania w witrynie MDG Monitor pod adresem www.mdgmonitor.org.

„Dla nas, pracowników Google, jest prawdziwym zaszczytem możliwość zaangażowania się  w  Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju poprzez udostępnienie danych z nim związanych opinii publicznej” — powiedział Michael T. Jones z firmy Google. „Mamy nadzieję, że kampania Milenijne Cele Rozwoju
i zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym i społecznym będą częściej i otwarciej omawiane. Wierzymy, że Google Earth i użytkownicy na całym świecie mogą odegrać ważną rolę w tym procesie”.

Idea obywatelstwa korporacyjnego firmy Cisco obejmuje zastosowanie reguł biznesu i technologicznej wiedzy specjalistycznej w sprawach społecznych. Cisco pomogło w rozwoju projektu MDG Monitor poprzez zapewnienie usług doradczych oraz pomocy technicznej i finansowej. Wiele inicjatyw z zakresu korporacyjnej odpowiedzialności społecznej Cisco, takich jak zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym poprzez inicjatywę Global Education, wiąże się z kampanią MDG.

„Cisco jest przekonane, że siła technologii wraz z ludzką pomysłowością we jej wdrażaniu może skutecznie zwalczać globalne problemy socjoekonomiczne i prowadzić do długotrwałych zmian. Rozumiemy także wagę partnerskiej współpracy z innymi organizacjami w celu realizacji projektu MDG. Udział Firmy Cisco w tym szlachetnym przedsięwzięciu to dla nas powód do dumy. Uważamy, że program MDG Monitor może skutecznie przekazywać ekspertyzy i zasoby potrzebującym, podkreślając jednocześnie sukcesy w osiąganiu jego  ważnych celów” — powiedział Carlos Dominguez, wiceprezes firmy Cisco.

Firma Bontron & Co miała swój wkład w rozwój projektu poprzez zaprojektowanie logo MDG Monitor na zasadzie „pro publico bono”.

Program Milenijne Cele Rozwoju został zaakceptowany przez światowych przywódców z 189 państw świata w Nowym Jorku w 2000 roku. Jest to apel o wymierny, szybki postęp w wyeliminowaniu skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnieniu powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promowaniu równości płci i awansu społecznego kobiet, zmniejszeniu śmiertelności dzieci i poprawie opieki zdrowotnej nad matkami, stosowaniu zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi oraz współdziałaniu w globalnym partnerskim porozumieniu na rzecz rozwoj. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju jako podmiot nadzorujący program MDG zapoczątkował MDG Monitor, nowatorskie narzędzie do śledzenia postępu i zwiększania świadomości.

Mimo że minęło osiem lat od wprowadzenia MDG, nadal miliard ludzi na całym świecie musi przeżyć za mniej niż dolara dziennie. Każdego roku sześć milionów dzieci umiera z niedożywienia przed swoimi piątymi urodzinami, a w najuboższych  krajach mniej niż połowa dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej, zaś do szkoły średniej — niecałe 20 procent.

„Jedno kliknięcie myszką pomaga w osiąganiu sukcesów i pokonywaniu wyzwań rozwoju ludzkości. Serwis MDG Monitor może zebrać nowe środki i wspomóc budowanie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata dla wszystkich” — powiedział Kemal Derviş.

www.mdgmonitor.org

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry