OPTIMUS S.A. wchodzi w kolejny etap restrukturyzacji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej OPTIMUS zatwierdziło skład nowej Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. Na jej czele stanął Michał Dębski, będący zarazem nowym inwestorem strategicznym Spółki.

Dołączył on do dotychczasowych akcjonariuszy OPTIMUS w wyniku objęcia 29,36-procentowego – i zarazem – większościowego pakietu akcji tej Spółki. Nowo wybrana Rada Nadzorcza uzupełniła także skład Zarządu Spółki. Na jego czele stanął Piotr Lewandowski, dotychczasowy dyrektor pionu strategii i rozwoju OPTIMUSA. Jego zastępcą został Michał Lorenc, poprzednio pełniący w Spółce funkcję prezesa Zarządu. Pozyskanie nowego branżowego inwestora strategicznego, jak i dziś podjęte przez Akcjonariuszy decyzje na Walnym Zgromadzeniu, to kolejny element konsekwentnie realizowanej przez nich strategii głębokiej restrukturyzacji Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło kandydatury nowych członków Rady Nadzorczej OPTIMUS SA. Na jej czele stanął Michał Dębski, będący jednocześnie właścicielem spółki akcyjnej Zatra ze Skierniewic, która specjalizuje się w tzw. outsoursingu produkcji dla znanych firm w tym z branży IT, z OPTIMUSEM włącznie. Nowy inwestor objął większościowy pakiet akcji spółki. Ponadto w skład nowej Rady Nadzorczej weszli: Paweł Cyran, Tomasz Kuba Holly, Michał Meller, Krzysztof Michniowski, Tomasz Swadkowski.

W wyniku nowej emisji akcji OPTIMUS, Michał Dębski, nowy inwestor strategiczny Spółki, stał się właścicielem 29,36% akcji OPTIMUSA.

Dziś podjęte przez właścicieli OPTIMUS na Walnym Zgromadzeniu decyzje są konsekwencją działań naprawczych w Spółce, jakie blisko rok temu rozpoczął realizować poprzedni inwestor strategiczny Spółki Zbigniew Jakubas. Ten – do niedawna największy akcjonariusz Spółki – podjął zdecydowane działania zmierzające do poprawy kondycji Spółki – w tym celu Rada Nadzorcza w sierpniu 2005 roku wyłoniła nowy Zarząd. Zajął się on opracowaniem i wdrożeniem planu restrukturyzacji firmy OPTIMUS SA.

Zatwierdzona przez Akcjonariuszy i wdrażana przez Zarząd strategia ma na celu poprawę sytuacji ekonomicznej Spółki oraz odbudowę utraconej pozycji rynkowej. Dostosowuje także działalność firmy do zmian, jakie następują na rynku IT w Polsce i na świecie. Obok optymalizacji kosztów, Zarząd postanowił w swych działaniach zwiększyć aktywność także w innych obszarach: w obrębie wprowadzania nowych produktów i rozwiązań technologicznych adresowanych do biznesu i klientów indywidualnych oraz wzmacnia posiadane kanały sprzedaży.

Pierwszy etap restrukturyzacji firmy dobiegł końca w czerwcu br. W ramach tego etapu została przeniesiona linia produkcyjna OPTIMUS z niedochodowego zakładu w Nowym Sączu do zakładu Zatra w Skierniewicach. Decyzja o powierzeniu produkcji firmie zewnętrznej była podyktowana ogólnoświatowymi trendami w branży IT, za którymi stoi optymalizacja kosztów produkcji. Dzięki niej Spółka obniżyła wysokie koszty montażu i serwisu komputerów oraz koszty logistyki, koncentrując się na współpracy z klientami. Ponadto znacząco zwiększyła swój udział w sprzedaży m.in. notebooków.

Dzisiejszą decyzją Walne Zgromadzenie OPTIMUSA rozpoczęło realizację kolejnej fazy programu naprawczego Spółki. Pierwszym i najważniejszym elementem tej części restrukturyzacji była, obok pozyskania nowego branżowego inwestora strategicznego, budowa zaplecza produkcyjno-logistycznego w centralnej Polsce. W tym celu OPTIMUS nabył 45% akcji firmy Zatra SA ze Skierniewic.

Zakup udziałów w skierniewickiej Zatrze otwiera przed OPTIMUSEM możliwość budowy silnej bazy logistycznej, o dużym potencjale i dogodnie zlokalizowanej. Jest to konieczne z uwagi na ruchy konkurencji, która nie tylko konsoliduje się, ale także poszukuje dodatkowych źródeł przychodu, w tym emitując swoje akcje.
– Kontynuowana przez nas restrukturyzacja, którą realizujemy m.in. poprzez inwestycje w zakład produkcyjno-logistyczny w Skierniewicach, jest odpowiedzią Zarządu na gwałtowne zmiany, jakie w ostatnim czasie zachodzą na polskim rynku IT. – wyjaśnia nowo powołany prezes Zarządu, Dyrektor Generalny OPTIMUS SA Piotr Lewandowski. – OPTIMUS wzmacnia w ten sposób swoją pozycję, zarówno jako producenta, ale i dystrybutora. Aby to osiągnąć potrzebowaliśmy nowoczesnego zaplecza produkcyjno-logistycznego w centralnej Polsce. – podkreśla Prezes.
Od blisko 50 lat Zatra SA jest wiodącym w Polsce producentem transformatorów małej mocy i komponentów elektrotechnicznych. Spółka posiada doskonałą bazę logistyczną zlokalizowaną w centralnej części kraju. Dostarcza wysokiej jakości wyroby dla elektrotechniki i dziedzin zbliżonych. Specjalizuje się w tzw. assemblingu wysoce zaawansowanych wyrobów elektronicznych. Systematycznie wprowadza nowatorskie rozwiązania oparte na osiągnięciach światowej techniki, jak i doświadczeniu oraz wiedzy własnego Działu Badawczo-Rozwojowego. Gwarantem najwyższej jakości produktów Zatry jest wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2001. Wśród klientów Zatry są renomowane polskie i zagraniczne firmy, takie jak: General Electric, Hager, Legrand, itd.

Wpisy promowane

  • Opis platformy handlowej RoboForex
    Platforma brokerska RoboForex jest dostępna w trybie przeglądarkowym lub na gadżetach z systemem operacyjnym iOS lub Android. Dla każdego rachunku ...
  • Noże Kandar i Ka-bar. Dla miłośników outdooru
    Podróżowanie, praktykowanie różnego rodzaju aktywności outdoorowych lub wykonywanie specyficznych obowiązków zawodowych w terenie wymaga posiadania konkretnych akcesoriów i sprzętu. Warunki ...

Wydarzenia

Brak Patronatów

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry