Otwarcie Centrum Kolokacji i Hostingu NASK

30 czerwca 2004 r. odbyło się otwarcie nowoczesnego Centrum Kolokacji i Hostingu NASK. W Centrum udostępniona została usługa kolokacji polegająca na dzierżawie infrastruktury lub powierzchni montażowej w specjalnie przygotowanej do tego serwerowni i umiejscowieniu w niej sprzętu klientów z zagwarantowaniem odpowiedniego środowiska pracy.

Korzystanie z usług kolokacji jest formą outsourcingu. Pozwala na poprawę rentowności firmy dzięki redukcji kosztów zakupu urządzeń podtrzymujących zasilanie, oprogramowania, utrzymania serwerowni, a także wyszkolenia i utrzymania personelu.

Usługi kolokacji świadczone przez NASK skierowane są do firm zainteresowanych tym, aby ich sprzęt teleinformatyczny pracował w bezpiecznym miejscu (kontrola dostępu, ochrona fizyczna, bezpieczeństwo informatyczne) i miał zagwarantowane optymalne i niezawodne warunki pracy (system klimatyzacyjny, awaryjne zasilanie, redundantne łącza). Jest to oferta dla firm ze wszystkich sektorów gospodarki: małych, średnich i dużych przedsiębiorstw różnych branż.

Klienci Centrum Kolokacji i Hostingu NASK mają zagwarantowany fizyczny dostęp do swoich urządzeń 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz możliwość korzystania z pokoju pracy czasowej, z którego mogą zdalnie połączyć się ze swoimi urządzeniami umieszczonymi w Centrum. NASK zapewnia monitorowanie pracy urządzeń klienta w trybie ciągłym w zakresie: www, ftp, pop3, smtp, snmp, icmp (ping).

Ewentualna nieosiągalność usługi jest raportowana za pomocą poczty elektronicznej, komunikatu SMS lub faksu. Pracownicy NASK przez całą dobę świadczą usługi typu „pomocna dłoń”: restart urządzeń, wyłączanie oraz włączanie urządzeń, odłączenie i załączenie kabli urządzeń, zmiana płyty CD. Klienci Centrum otrzymują raporty o poziomie ruchu wejściowego i wyjściowego (statystyki MRTG). W ramach usługi kolokacji zapewniony jest także backup danych.

W Centrum Kolokacji i Hostingu zapewniono różne możliwości transmisji. Dostępne są kanały SDH/PDH, kanały ATM oraz FR. Centrum dołączone jest bezpośrednio do szkieletu sieci IP NASK dwoma niezależnymi łączami.

Cena za kolokację jednego urządzenia miesięcznie (1U) wynosi 349 zł netto. W ramach tej opłaty, poza fizycznym miejscem na urządzenie, klient otrzymuje: gniazdo zasilające, mechanizmy ochrony i kontroli dostępu (ACL), separację ruchu kierowanego do urządzeń klienta na poziomie przełącznika sieci lokalnej, fizyczny dostęp do Centrum, numer IP, port ethernet (10/100), powiadamianie o awarii, miesięczne raporty o wykorzystanej przepustowości i ciągłości pracy urządzeń w sieci, usługi „pomocna dłoń”, powierzchnię backup. Dodatkowo, firma korzystająca z usług Centrum może wykupić transmisję danych, której rozliczenie występuje w postaci opłaty za przepustowość (CIR) lub naliczania percentylowego (tj. za rozmiar faktycznie wykorzystanego pasma).

Rozszerzenie usługi podstawowej jest możliwe przez wykupienie dodatkowych pakietów podstawowych dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów lub pojedynczych usług dodatkowych.

http://www.nask.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top