Platforma logistyczna AX4 rozszerza zakres usług o zarządzanie przesyłkami

Moduł AX4 Order, jako jedyne tego typu rozwiązanie na polskim rynku, likwiduje konieczność odręcznego, wielokrotnego wypełniania dokumentów przewozowych u kolejnych uczestników łańcucha dostaw.

Na każdym etapie łańcucha dostaw pojawiają się nowe informacje mające znaczenie dla innych uczestników. Używane przez różne firmy systemy komputerowe są często niekompatybilne ze sobą. Trudności w przeniesieniu danych z jednego systemu do drugiego rozwiązuje się zwykle poprzez odręczne zestawianie danych i przekazywania ich przy użyciu faxu. Powoduje to zwiększony nakład pracy, wielokrotne wprowadzanie tej samej informacji do różnych systemów, naraża na błędy i utrudnia koordynację działań.

Partnerzy – wysyłający, spedytor odbiorcy, a także zewnętrzne przedsiębiorstwo transportowe mogą zintegrować i skoordynować swoje działania, wykorzystując nowe możliwości AX4 w miarę potrzeb przy odbiorze, w trakcie transportu lub po dostawie. Mogą oni w każdej chwili przejrzeć aktualne informacje na swoich osobistych kontach dostępowych na platformie AX4, mogą także skopiować te dane do swoich wewnętrznych systemów przez interfejs komunikacyjny.

Nowy moduł pozwala przekazać również wiele innych pomocnych informacji, np. przypisać aktualnie przekazywanym przesyłkom wcześniej zdefiniowaną trasę przejazdu. Bezpośrednie wskazanie pożądanej drogi przesyłki ułatwia pracę spedytora, który może łatwo pogrupować przesyłki według określonych kryteriów jak kraj, data, odbiorca itp. i natychmiast otrzymać informacje o np. całkowitej wadze i objętości. Kierując się tymi informacjami wybiera odpowiedni środek transportu, przydziela mu przesyłkę i generuje list przewozowy lub wykaz, które może zapisać na platformie AX4 i wydrukować.

http://www.axit.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top