Podpis elektroniczny w AIG PTE

Opublikowano: 7 kwietnia 2003. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , ,

AIG PTE jako pierwsze powszechne towarzystwo emerytalne stworzyło na swoich stronach www system umożliwiający wykorzystanie podpisu elektronicznego. Wszystkie osoby posługujące się już e-podpisem weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu mogą drogą elektroniczną podpisać umowę o członkostwo w AIG OFE lub dokonać wszelkich operacji związanych z członkostwem w AIG OFE, gdzie wymagany jest podpis członka funduszu.

Certyfikaty służące do elektronicznego podpisywania dokumentów sprzedają obecnie cztery firmy Signet, Unizeto, Krajowa Izba Rozliczeniowa i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum). Wszystkie te podmioty uzyskały już wpisy do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, któremu kodeks cywilny nadaje skutki zrównane z podpisem własnoręcznym (formie pisemnej) i który mógłby być wykorzystywany do podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów, np. PIT-ów, podań, ofert, umów, zleceń maklerskich, pozwów, listów itp. Taki podpis może zostać złożony jedynie przez osobę korzystającą z usług kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi

W AIG OFE z pomocą podpisu elektronicznego można podpisać umowę o członkostwo w funduszu, można zgłosić zmianę danych osobowych (adres, stan cywilny etc), zmienić wskazanie uposażonych na wypadek śmierci członka AIG OFE, złożyć dyspozycję korzystania z telefonicznej i internetowej informacji o stanie rachunku członka. We wszystkich tych przypadkach dotychczas należało wypełnić i własnoręcznie podpisać odpowiedni formularz.

Obok wciąż funkcjonujących, tradycyjnych metod pojawia się więc nowa możliwość: formularz przystosowany do wypełniania na stronie internetowej, podpisany za pomocą podpisu elektronicznego można będzie przesłać do AIG OFE drogą elektroniczną. W przypadku umowy o członkostwo formularz zostanie podpisany – także podpisem elektronicznym – przez upoważnionego pracownika, a odpowiednie dane wprowadzone do rejestru członków funduszu.

Połączenie z AIG PTE S.A. szyfrowane jest z użyciem protokołu SSL/3 z kluczem 128 bitowym. Jest to mechanizm wykorzystywany do zabezpieczenia transmisji danych przez internet. Na potrzeby ochrony danych zastosowano także „dwustopniowy firewall” uniemożliwiający bezpośrednie przekazywanie danych do chronionej strefy informatycznej AIG PTE.

Expander

Sylwester KozakPodpis elektroniczny w AIG PTE

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.