Polska uczestnikiem EuroSkills 2008

Młodzi profesjonaliści z całej Europy rozpoczęli rywalizację o miano „Najlepszego z Najlepszych” w pierwszej edycji Europejskiego Konkursu Umiejętności Zawodowych – EuroSkills 2008. Polscy „mistrzowie” zawodu, wyłonieni w eliminacjach krajowych PolSkills 2008, staną w szranki ze swoimi kolegami z innych krajów europejskich podczas finału konkursu, który odbędzie się w dniach 18-20 września 2008 r. w Centrum Wystawowym Ahoy w Rotterdamie. EuroSkills 2008 jest organizowany przez grupę Skills Netherlands, we współpracy z Europejską Organizacją Promocji Umiejętności Zawodowych (ESPO) i organizacją WorldSkills. Organizatorem polskiej edycji konkursu – PolSkills – jest Naczelna Organizacja Techniczna.

Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym konkursem dostęp do najświeższych informacji o jego przebiegu, organizacja EuroSkills stworzyła specjalną stronę internetową EuroSkills 2008. Pod adresem www.euroskills2008.eu, można dowiedzieć się więcej o programie, konkurencjach, miasteczku EuroSkills, kampusie w Rotterdamie, a także o szczegółach, dotyczących udziału w konkursie w charakterze zawodnika, gościa lub patrona.

EuroSkills 2008 to konkurs skierowany do młodych ludzi, którzy zdobyli, lub są w trakcie zdobywania, kwalifikacji zawodowych w branżach tradycyjnych i innowacyjnych.  W ramach konkursu, ponad 500 młodych profesjonalistów z 20 krajów europejskich, ma szansę wykazać się swoimi umiejętnościami w jednej z ponad czterdziestu kategorii zawodowych.

Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodzieży do kształcenia zawodowego i rozwijania umiejętności, a także do kontynuowania kariery w tym kierunku. Efektem tych działań jest promocja umiejętności zawodowych, niezbędnych do podwyższania konkurencyjności gospodarki europejskiej na rynku światowym.

EuroSkills 2008 jest pierwszym tego rodzaju europejskim odpowiednikiem światowego konkursu umiejętności zawodowych – WorldSkills 2007, który odbył się w Shizuoka w Japonii, w listopadzie br. Polska nie była dotychczas reprezentowana w WorldSkills, ale doświadczenia zdobyte w eliminacjach do EuroSkills 2008, stworzą możliwości udziału w następnej edycji konkursu na szczeblu światowym.

W EuroSkills 2008 mogą wziąć udział osoby w wieku 18-25 lat, tzn. urodzone między 1 stycznia 1983 i 31 grudnia 1990 roku. W każdej z konkurencji określona została z góry liczba uczestników. Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 maja 2008 r. w lokalnych siedzibach organizacji EuroSkills – w Polsce jest to Naczelna Organizacja Techniczna.

W konkursie liczy się przede wszystkim zdobyte wykształcenie zawodowe, zaangażowanie i entuzjazm. W programie rywalizacji finałowej przeważają konkurencje drużynowe. Zawodnicy będą więc oceniani nie tylko przez pryzmat zdolności zawodowych, ale również umiejętności pracy w zespole.

Polskie eliminacje do EuroSkills obejmują:

·          Eliminacje podstawowe u pracodawców

·          Eliminacje regionalne

·          Eliminacje krajowe

·          Szkolenie drużyn w konkurencjach grupowych

 
Poza rywalizacją, konkurs umożliwia  młodym profesjonalistom obserwację różnych umiejętności zawodowych, prezentowanych „na żywo”, aktywne zaangażowanie w projekty, zdobywanie informacji na temat innych zawodów, a także rozwijanie własnych talentów. W miasteczku EuroSkills, które powstanie w Rotterdamie, specjalnie z okazji finału konkursu, odbędą się seminaria, warsztaty i spotkania, które są formą profesjonalnych szkoleń, a także atrakcyjną platformą wymiany wiedzy i promocji.

www.euroskills2008.eu

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry